Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю (22.05.2002), Детальна інформація

Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю (22.05.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9
Скачувань: 1092
0685 Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю (22.05.2002)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 22 травня 2002 р. N 685

Київ

Про здійснення міністерствами, іншими

центральними органами виконавчої влади

внутрішнього фінансового контролю

З метою посилення ефективності роботи контрольно-ревізійних підрозділів у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, поліпшення координації їх діяльності з іншими контролюючими та правоохоронними органами, підвищення рівня відшкодування заподіяних державі збитків Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю (додається).

2. Керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади забезпечити створення і функціонування самостійних контрольно-ревізійних підрозділів у межах загальної чисельності працівників центрального апарату та апарату їх територіальних органів і коштів, виділених на утримання відповідних органів.

3. Установити, що керівник контрольно-ревізійного підрозділу призначається на посаду і звільняється з посади:

Міністерства оборони - міністром за погодженням з Головним контрольно-ревізійним управлінням;

іншого міністерства - державним секретарем міністерства за погодженням з міністром та Головним контрольно-ревізійним управлінням;

іншого центрального органу виконавчої влади - керівником цього органу за погодженням з Головним контрольно-ревізійним управлінням;

територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади - керівником цього органу за погодженням з керівником контрольно-ревізійного підрозділу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та керівником відповідного територіального органу державної контрольно-ревізійної служби.

Керівники контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади входять до складу їх колегій і підпорядковуються безпосередньо державним секретарям міністерств (у Міністерстві оборони - міністру), керівникам інших центральних органів виконавчої влади, а також є підзвітними Голові Головного контрольно-ревізійного управління в частині проведення контрольно-ревізійної роботи і складання звітності за її результатами.

4. Державним секретарям міністерств, Міністру оборони, керівникам інших центральних органів виконавчої влади:

1) вживати заходів до підвищення відповідальності працівників планово-кономічних, фінансових та інших структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, за здійснення ними попереднього і поточного контролю за цільовим та ефективним використанням коштів і матеріальних цінностей, а також за достовірністю звітності та збереженням державного майна;

2) забезпечувати якісне проведення ревізій (перевірок) фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, в частині цільового та ефективного використання ними бюджетних коштів і збереження державного майна; своєчасно розглядати матеріали ревізій (перевірок), вживати необхідних заходів за встановленими фактами зловживань, розкрадань, безгосподарності та інших порушень фінансової дисципліни;

3) поліпшити роботу з добору і підготовки кваліфікованих кадрів для контрольно-ревізійних підрозділів, забезпечити систематичне підвищення кваліфікації працівників, які здійснюють внутрішній фінансовий контроль, вживати заходів для забезпечення їх оптимальної чисельності, необхідної для належного виконання ними завдань з внутрішнього фінансового контролю, не допускати її необгрунтованого скорочення;

4) передбачати починаючи з 2002 року під час розроблення бюджетних запитів та затвердження кошторисів цільові асигнування на матеріально-технічне забезпечення діяльності контрольно-ревізійних підрозділів у межах асигнувань, виділених на утримання відповідних органів;

5) забезпечувати належне ведення та подання до Головного контрольно-ревізійного управління звітності за результатами контрольно-ревізійної роботи за встановленою ним формою та у визначений термін;

6) вживати заходів для розгляду на засіданнях колегій не рідше одного разу на півріччя питань про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, результати здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків.

5. Головне контрольно-ревізійне управління здійснює координацію та методичне забезпечення контрольно-ревізійної роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, а також контроль за її станом.

Надати Міністерству фінансів та Головному контрольно-ревізійному управлінню право заслуховувати на засіданнях колегій інформацію державних секретарів міністерств, керівників інших центральних органів виконавчої влади з питань контрольно-ревізійної роботи з внесенням пропозицій щодо усунення виявлених в ній недоліків.

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування встановити порядок здійснення внутрішнього фінансового контролю на комунальних підприємствах, в з установах та організаціях відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

7. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 10 липня 1998 р. N 1053 ( 1053-98-п ) "Про заходи щодо поліпшення контрольно-ревізійної роботи в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1041).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 34

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes