Про затвердження Методики визначення сум податкових зобов'язань за непрямими методами (27.05.2002), Детальна інформація

Про затвердження Методики визначення сум податкових зобов'язань за непрямими методами (27.05.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9.7
Скачувань: 828
0697 Про затвердження Методики визначення сум податкових зобов'язань за непрямими методами (27.05.2002)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 27 травня 2002 р. N 697

Київ

Про затвердження Методики

визначення сум податкових

зобов'язань за непрямими методами

Відповідно до підпункту 4.3.3 пункту 4.3 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Методику визначення сум податкових зобов'язань за непрямими методами (додається),

2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2002 року.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 травня 2002 р. N 697

МЕТОДИКА

визначення сум податкових

зобов'язань за непрямими методами

1. Ця Методика визначає сукупність взаємопов'язаних способів та прийомів визначення органами державної податкової служби сум податкових зобов'язань, які виникають у зв'язку з провадженням підприємницької діяльності, за непрямими методами.

2. Терміни, що використовуються у цій Методиці, вживаються у значенні, наведеному в законах з питань оподаткування, крім терміну "платники податків".

Для цілей цієї Методики термін "платники податків" використовується в такому значенні;

платники податків - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, на яких згідно з законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції.

Під непрямими методами визначення сум податкових зобов'язань платників податків розуміється визначення сум їх податкових зобов'язань за оцінкою витрат платника податків, приросту його активів, кількості осіб, які перебувають з ним у відносинах найму, а також оцінкою інших елементів податкових баз, які приймаються для розрахунку податкового зобов'язання щодо конкретного податку, збору (обов'язкового платежу) відповідно до закону. При цьому оцінка елементів податкових баз здійснюється за допомогою інформації, одержаної з джерел інших, ніж звітність або первинні документи.

3. Непрямі методи визначення сум податкових зобов'язань застосовуються виключно за наявності підстав, передбачених пунктом 4.3 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).

4. У разі визначення сум податкових зобов'язань за непрямими методами застосовуються ставки, механізм справляння податків, зборів (обов'язкових платежів) і пільги, встановлені законами з питань оподаткування.

5. Рішення про застосування непрямих методів визначення сум податкових зобов'язань приймає керівник органу державної податкової служби. В цьому рішенні обов'язково зазначаються підстави його прийняття.

6. Для визначення елементів податкових баз при застосуванні непрямих методів органи державної податкової служби можуть використовувати інформацію, одержану згідно із законодавством, зокрема від:

підприємств, установ та організацій, включаючи Національний банк та його установи, комерційні банки, інші фінансові установи, і суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб - довідки, копії документів про фінансово-господарську діяльність і одержані доходи, обсяги реалізованої продукції, видатки підприємств, установ та організацій усіх форм власності, відомості про поточні і вкладні (депозитні) та інші рахунки, інформацію про наявність та обіг коштів на цих рахунках, у тому числі про ненадходження в установлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності, а також іншу інформацію, пов'язану з обчисленням і сплатою податків, зборів (обов'язкових платежів), у порядку, визначеному законодавством;

підприємств, установ та організацій, включаючи Національний банк та його установи і комерційні банки, - відомості про суми коштів, виплачені суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам, та утримані з них податки;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes