Про затвердження Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру (01.06.2002), Детальна інформація

Про затвердження Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру (01.06.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 8.4
Скачувань: 800
0747 Про затвердження Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру (01.06.2002)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 1 червня 2002 р. N 747

Київ

Про затвердження Положення

про Державну службу геодезії,

картографії та кадастру

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 червня 2002 р. N 747

ПОЛОЖЕННЯ

про Державну службу геодезії,

картографії та кадастру

1. Державна служба геодезії, картографії та кадастру (Укргеодезкартографія) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінекоресурсів і підпорядковується йому.

2. Укргеодезкартографія у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінекоресурсів.

У межах своїх повноважень Укргеодезкартографія організовує та здійснює систематичний контроль за виконанням актів законодавства, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і подає їх на розгляд Мінекоресурсів.

3. Основними завданнями Укргеодезкартографії є:

участь у реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної, картографічної та кадастрової діяльності, встановлення та унормування географічних назв, створення національної інфраструктури геопросторових даних;

координація топографо-геодезичної та картографічної діяльності, здійснення методичного керівництва у цій сфері;

здійснення державного геодезичного нагляду за топографо-геодезичною та картографічною діяльністю.

4. Укргеодезкартографія відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує у межах своїх повноважень пропозиції до проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

2) бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм у частині задоволення потреб України в топографо-геодезичній та картографічній інформації;

3) здійснює розміщення державного замовлення на проведення загальнодержавних геодезичних та картографічних робіт і розподіл його обсягів на конкурсних засадах між спеціалізованими підприємствами незалежно від форми власності та підпорядкування;

4) розробляє і затверджує у межах своєї компетенції пріоритетні напрями та програми науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, створює систему науково-технічної інформації у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes