Організація повторень на уроках математики, Детальна інформація

Організація повторень на уроках математики
Тип документу: Курсова
Сторінок: 11
Предмет: Математика
Автор: фелікс
Розмір: 30.2
Скачувань: 1859
Вступ

У процесі навчання математикці важливе місце відводиться організації повторення вивченого матеріалу. Необхідність повторення обумовлена задачами навчання, що вимагають міцного і свідомого оволодіння ними.

Вказуючи на важливість процесу повторення вивченого матеріалу, сучасні дослідники показали значну роль при цьому таких дидактичних прийомів, як порівняння, класифікація, аналіз, синтез, узагальнення, що сприяє інтенсивному протіканню процесу запам’ятовування. При цьому виробляється гнучкість, рухливість розуму, узагальненість знань.

У процесі повторення пам’ять в учнів розвивається. Емоційна пам’ять спирається на наочно-образні процеси, поступово уступає пам’яті з логічними процесами мислення, що заснована на умінні встановлювати зв’язок між відомими і невідомими компонентами, зіставляти абстрактний матеріал, класифікувати його, обґрунтовувати свої висловлення.

Повторення навчального матеріалу з математики здійснюється у всій системі навчального процесу: при актуалізації знань — на етапі підготовки і вивчення нового матеріалу, при формуванні вчителем нових понять, при закріпленні вивченого раніше, при організації самостійних робіт різних видів, при перевірці знань учнів.

Літератури з організації повторення не вистачає. Важливість узагальнюючого повторення і методичних розробок визначають актуальність цієї проблеми.

Проблема полягає у вивченні впливу узагальнюючого повторення на якість знань учнів.

У зв’язку з виниклою проблемою висувається гіпотеза: пропонована методика узагальнюючого повторення сприяє підвищенню якості знань учнів.

Об’єктом є навчально-виховний процес у періоди повторення пройденого матеріалу.

Предметом служить узагальнююче повторення на уроках математики.

Для розв’язання проблеми необхідно роозв’язати задачі:

Вивчити науково-педагогічний матеріал з психології, з математики, з методики викладання.

Проаналізувати види узагальнюючого повторення.

Розробити зміст і метод прийомів на прикладі теми: “Чотирикутники”.

Методи, використані при експериментуванні гіпотези: теоретичний аналіз і педагогічне спостереження.

Види повторення

У зв’язку з цим ми розрізняємо наступні види повторення раніше пройденого матеріалу:

1. Повторення на початку навчального року.

2. Поточне повторення всього раніше пройденого:

а) повторення пройденого в зв’язку з вивченням нового матеріалу;

б) повторення пройденого без зв’язку з новим матеріалом.

3. Тематичне повторення (узагальнююче і систематизуюче повторення закінчених тем і розділів програми).

4. Заключне повторення (організовуване при закінченні проходження великого розділу програми чи наприкінці навчального року).

Мета і час повторення тісно зв’язані і взаємообумовлені і в свою чергу визначають методи і прийоми повторення.

При плануванні повторення необхідно підібрати матеріал, встановити послідовність і час повторення, розподілити підібраний матеріал по уроках, встановити форми і методи для здійснення повторення, зрозуміло, треба враховувати і властивості пам’яті.

Основні вимоги щодо організації повторення повинні виходити з цілей повторення, специфіки математики як навчального предмета та її методів.

Перша вимога до організації повторення, що виходить з його цілей, це визначення часу: коли повторювати? Воно повинно здійснюватися за принципом: “Учить новое, повторяя, и повторять, изучая новое” (В.П.Вахтеров).

Це не означає, однак, що не можна спеціально відводити уроки для повторення, наприклад, для таких питань програми, які важко прив’язати до поточного матеріалу.

План повторення і вибір тем для повторення вчитель повинен складати в кожному окремому випадку на підставі загальних теоретичних знань з урахуванням того, як засвоєний учнями матеріал відповідних розділів.

До сказаного додамо ще те, що характер уроку в зв’язку з переходом учнів з одного класу в інший значно міняється. У старших класах істотно перебудовується закріплення і повторення навчального матеріалу. Збільшується обсяг фактичного матеріалу, що виноситься на закріплення і повторення; поурочне закріплення в ряді випадків переходить в тематичне чи переростає в узагальнююче повторення, збільшується частка самостійності учнів при закріпленні та повторенні.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes