Особливості окремих видів купівлі-продажу, Детальна інформація

Особливості окремих видів купівлі-продажу
Тип документу: Курсова
Сторінок: 9
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1333
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Курсова робота

по курсу “Цивільне право”

(Особлива частина)

на тему:

“Особливості окремих видів купівлі-продаж”

Виконав: студент НТУУ “КПІ”

Ф-ту “Право” групи СП-63

Гудзенко М. О.

Перевірила: кандидат

юридичних наук, доцент

Овчиннікова Г. Ф.Київ 1999

ПЛАН:

Вступ – 3;

Купівля – продаж у роздрібній торгівлі – 3 – 11;

Купівля – продаж у зовнішньоекономічній діяльності – 11 – 18;

Купівля – продаж на біржах, аукціонах – 18 – 26;

Висновок – 26;

Задачі – 27 – 29;

Список використаної літератури – 30 – 32;

1. Загальновідомо, що договір є однією з найпоширеніших підстав виникнення цивільно – правових зобов’язань. Саме договором купівлі – продажу опосередковуються відносини відносно оплатного відчуження майна від одних осіб до інших.

У будь – якому суспільстві, в якому існують товарно – грошові відносини, функціонування економіки неможливе без використання відповідних організаційно – правових форм, які мають забезпечувати обіг товарів. Цьому сприяє і договір купівлі – продажу, який виступає поряд з іншими договорами ефективним правовим засобом регулювання майнових відносин.

2. Основною цивільно – правовою формою торгівельного обслуговування громадян є договір роздрібної купівлі – продажу (традиційно розглядається в якості різновиду договору купівлі – продажу, однак відносини, які складаються у сфері торгівельного обслуговування населення між юридичними особами та громадянями, які займаються підприємницькою діяльністю, з одного боку, і громадянами – споживачами, з другого боку, характеризуються більшою специфікою).

Перш за все, треба зазначити, що ці відносини не можуть кваліфікуватися тільки як акт звичайного товарообміну. Основною метою встановлення договірних зв”язків є задоволення побутових потреб громадян, а кінцевим договірним результатом – якість торгівельного обслуговування, яке включає в себе поряд з якістю товару, що продається, також якість додаткових послуг, які надаються споживачу і завдяки яким останній отримує певні зручності (комфорт при придбанні товарів, висока культура обслуговування тощо).

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes