Права і обов'язки сторін, що беруть участь в цивільному процесі, Детальна інформація

Права і обов'язки сторін, що беруть участь в цивільному процесі
Тип документу: Курсова
Сторінок: 27
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 109.7
Скачувань: 1261
Зміст

Вступ ………………1

I. Права і обов’язки сторін, що беруть участь в процесі :

1.Загальна характеристика осіб, що беруть участь в цивільному процесі ..…5

2.Сторони в цивільному процесі …..…6

3. Поняття принципів цивільно-процесуального права ………8

4.Склад, система і класифікація принципів цивільного процесуального права …9

4а. Конституційні принципи цивільного процесуального права …10

4б. Принципи цивільного процесуального

права закріплені в галузевому законодавстві ………….13

5.Поняття принципа процесуального рівноправ’я сторін ……16

6. Права та обов’зки сторін в цивільному процесі .…….18

7. Загальна характеристика захисту інтересів відповідача в

цивільному процесі та зустрічного позову ………….21

II. Захист інтересів відповідача:

1.Розпорядження позовними засобами захисту прав та інтересів…...23

2.Забезпечення позову ……………27

3.Загальна характеристика заперечень позивача ……………29

4. Заперечення проти виникнення процесу ………………30

5. Процесуальні заперечення відповідача з окремих питань …………..40

6. Матеріально-правові заперечення відповідача ……….……45

7.Зустрічний позов .…………..47

Висновки ………56

Вступ.

Перехід України до ринкових відносин, демократизація суспільства висунула на перший план права та інтереси громадян. Демократичне суспільстсво характеризується широким спектром особистих та майнових прав і свобод. Але чого варті права та свободи без закріплення їх у вищому державному правовому акті - Конституції, без їх правового забезпечення, а також забезпечення їх дотримання і захисту від порушення.

В Україні на сучасному етапі її розвитку проходить вдосконалення правової бази, якою закріплено правове становище громадян і організацій і встановлені гарантії реалізації і захисту їх прав і свобод, визначених Конституцією та іншими законами України. Конституційні норми, в яких закріплені ці права і інтереси, виступають основою для деталізації їх в галузевому законодавстві, регулювання всіх аспектів їх дії і для визначення бридичних гарантій реалізації, а також для встановлення процесуального порядку захисту суб’єктивних майнових та особистих немайнових (цивільних) прав, охоронюваних законом інтересів і свобод, в тому числі також засобами цивільного процесуального права.

Зокрема ст. 55 Конституції України говорить:

Права і свободи людини захищаються судом

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб

Кожен має право звернутись за захистом своїх прав до Уповноваженого при Верховній Раді України по правам людини.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes