Конституційний Суд України, Детальна інформація

Конституційний Суд України
Тип документу: Курсова
Сторінок: 7
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 29.1
Скачувань: 1748


ЗМІСТ

Вступ.......................................................................................................3

Розділ І. Історія конституційного контролю......................................5

1.1 Конституційний контроль як вид державної діяльності......................5

1.2 Історія створення Конституційного Суду в Україні.............................6Розділ ІІ. Конституційний Суд – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні...........................................................................14

2.1 Основні принципи діяльності Конституційного Суду України.........14

2.2 Конституційний Суд України в системі судової влади України.......15Розділ ІІІ. Порядок діяльності Конституційного Суду і процедури розгляду ним справ...............................................................................21

3.1 Форми звернення до Конституційного Суду........................................21

3.2 Розгляд справ Конституційним Судом України...................................27Висновок................................................................................................35

Список використаних джерел.............................................................36 Вступ

Конституція України закріпила здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Всі три види державної влади є самостійними, кожна з них діє в межах своєї компетенції, встановленої конституцією і законами України. Існування судової влади поруч із законодавчою і виконавчою є ознакою демократичної держави. Основне призначення судової влади – забезпечення реалізації принципу верховенства права.

Згідно з Конституцією України (ст.124), судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції (ст.147) визначає Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Завданням Конституційного Суду є гарантування верховенства Конституції України як основного Закону держави на всій території України.

Інститут конституційного правосуддя існує в переважній більшості сучасних країн. Це пов'язано зокрема з тим, що загальновизнаною стала ідея правової держави, однією з визначальних рис якої є верховенство права і його головного джерела – конституції. Верховенство конституції означає підпорядкованість їй як усіх інших джерел права, так і усіх гілок влади, у тому числі законодавчої. Світовий досвід підтверджує, що найбільш ефективною правовою гарантією верховенства конституції є судовий конституційний контроль.

Дана тема є актуальною, оскільки однією з необхідних ознак правової держави є забезпечення ефективного контролю за непорушністю законів і, перш за все, Конституції України.

Мета курсової роботи дати характеристику діяльності Конституційного Суду в Україні, розглянути основні етапи створення органу конституційного контролю в нашій державі, вияснити і проблеми Конституційного Суду України. Вивченням діяльності Конституційного Суду в Україні займалися Євірафова Є., Савчин М., Скомороха В., Тесленко М...

Дана курсова робота складається з трьох розділів, підрозділів, висновку, списку використаної літератури. В першому розділі розглянуто історичний розвиток конституційного контролю в світі та історію створення Конституційного Суду в Україні. В другому розділі визначено принципи діяльності Конституційного Суду в Україні, розглянуто порядок формування, його склад, функції та повноваження. В третьому розділі дано характеристику форм звернення до Конституційного Суду і процедури розгляду ним справ. Порядок організації й діяльності Конституційного Суду в України, процедури розгляду ним справ визначаються Законом України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 р. Розділ І. Історія розвитку конституційного контролю

1.1 Конституційний контроль як вид державної діяльності.

Проголосивши Конституцію своїм Основним Законом, що має вищу юридичну силу, держава для досягнення задекларованої мети (стану, за якого не повинні появлятися акти, що суперечать положенням чинної Конституції) створює систему охорони за допомогою права самої Конституції і систему охорони Конституції.

Конституційний контроль як особливий вид державної діяльності виник у 1803р. у США, коли Верховний Суд цієї держави оголосив, що федеральна Конституція – найвищий закон країни і будь який закон Конгресу, що протирічить Конституції може бути визнаний судом неконституційним. З часом такий порядок був запроваджений в низці держав американського і Європейського континентів (Бразилія, Уругвай, Норвегія, Греція). Вже після першої Світової війни у Європі сформувався новий підхід до здійснення конституційного контролю, який досить активно став поширюватися і на інших континентах .

У різних державах (залежно від політико – правових умов, традицій державотворення, рівня правової культури населення) дану проблему пробують розв'язати по-різному. Здебільшого вдаються до використання досить поширених систем правової охорони Конституції, центральними елементами якого виступають органи конституційного нагляду або органи конституційного контролю.

На теперішній час існують дві системи конституційного контролю:

1. Американська система, яка історично склалася першою, полягаю у тому, що конституційність законів та інших нормативних актів у процесі розгляду конкретних справ мають право перевіряти суди загальної юрисдикції, які можуть визнавати певний закон неконституційним. Якщо у подальшому така справа доходить до розгляду у Верхвному Суді країни, рішення останнього щодо відповідності спірного закону конституції стає обов'язковим для всіх судів у державі. У разі підтримки Верховним Судом рішення про неконституційність закону його застосування судами припиняється, а парламент такий закон відміняє.

2. Європейська система передбачає вилучення повноважень про конституційність законів і підзаконних актів з компетенції загальних судів і створення в межах даної держави єдиного спеціального органу конституційного контролю (конституційної юрисдикції). Цей орган може мати різне найменування : Конституційний трибунал (Польща), Вищий Конституційний суд (Єгипет), Федеральний Конституційний Суд ФРН . Встановлення Конституцією України і Законом України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996р. єдиного органу конституційної юрисдикції - Конституційного Суду – означає, що в нашій державі склалася європейська система конституційного контролю і в ній не може існувати будь якого іншого органу, уповноваженого давати висновки щодо відповідності чи невідповідності конституційним принципам законів і підзаконних актів, а також дій тих чи інших учасників суспільних відносин.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes