Податкова політика держави, Детальна інформація

Податкова політика держави
Тип документу: Курсова
Сторінок: 8
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 362.5
Скачувань: 1050
Глава 2 Специфіка діяльності Чернігівської міжрайонної ДПІ

2.1 Оцінка результатів контрольної роботи Чернігівської міжрайонної ДПІ

Основними функціями Чернігівської міжрайонної ДПІ є: контроль за дотриманням законодавства про податки, інших платежів до бюджету; забеспечення повного обліку платників податків та інших платежів, правильності їх обчислення та своєчасності надходження, реєстрація фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів; контроль за своєчасністю надання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків, інших платежів, перевірка вірогідності цих документів щодо правильності визначення об’єктів оподаткування і обчислення податків та інших платежів до бюджетів; ведення обліку внесків на сплату ввізного та вивізного мита, здійснення контроля за його погашенням;забезпечення застосування та своєчасного сплачування сум фінансових санкцій, передбачених законодавчими актами України, за порушення законодавства про оподаткування; проведення перевірки фактів приховування і заниження сум податків, інших платежів до бюджетів та інші.

Згідно даних таблиці 2.1 за звітний період було перевірено 325 підприємств в Чернігівському районі, які сплачують податки та інші платежі, з них у 206 виявлені порушення з податкового законодавства. Із цих 206 підприємств матеріали по 33 передані до суду, а на інші накладені фінансові санкції в розмірі 329 тис.грн. та нараховані пені на суму 449 тис. грн. Збільшення у порівнянні із аналогічним періодом 1998 року, в основному, відбувається за рахунок пені по картках особистих рахунків.

Кількість перевірених платників податків та зборів, у яких виявлено порушення податкового законодавства, представлена на рис.2.1.

Рис. 2.2 Кількість платників податків та зборів, у яких виявлено порушення податкового законодавства

В 1999 році найбільші суми донарахувань разом з фінансовими санкціями проведені по агрофірмі “Авангард” на загальну суму 133,2 тис.грн., в тому числі по ПДВ – 4,7 тис.грн., по інноваційному фонду – 29,1 тис.грн., та по відрахуванню на дорожні роботи – 46,6 тис.грн. Накладено фінансових санкцій 4,7 тис.грн. та нараховані пені 48,1 тис.грн.

По Олишівському ЛВМГУ донараховано 217 тис.грн., в т.ч. по податку на прибуток 3 тис.грн. та нараховані пені 214 тис.грн. Порушення по недорахуванню платежів допущені головними бухгалтерами даних підприємств.

Структурними підрозділами донараховано разом з фінансовими санкціями 3081 тис.грн. найбільші суми донарахувань проведено по відділу документальних перевірок юридичних осіб на суму 878 тис.грн., що більше проти минулого року на 185 тис.грн.

По сектору зовнішньоекономічної діяльності в поточному році донараховано 260 тис.грн., що менше в порівнянні з минулим роком на 89 тис.грн.

По відділенню податкової міліції донараховано 260 тис.грн., в минулому році було 746 тис.грн., донарахування зменшились на 486 тис.грн.

Менші донарахування проведені проти минулого року відділами по оподаткуванню фізичних осіб та місцевих податків і зборів, відповідно на 11 та 10 тис.грн. Донарахування склали по цих відділах 36 та 15 тис.грн. По прибутковому податку з громадян в 1999 році донараховано 36 тис.грн., донарахування на одного працівника склали 18 тис.грн. проти 15 тис.грн. в 1998 році. По громадянах, суб’єктах підприємницької діяльності донараховано податків в сумі 49 тис.грн., що більше проти відповідного періоду минулого року на 42 тис.грн. Збільшення донарахувань здійснено за рахунок нарахувань ПДВ по приватному підприємцю Грунтову Г.В. У звітному періоді за порушення податкового законодавства притягнуто до адміністративної відповідальності 81 особу та винесено адміністративних штрафів на 4 тис.грн., що більше проти минулого року на 1 тис.грн.

Відділом документальних перевірок юридичних осіб згідно національному плану контрольно – перевірочної роботи на 1999 рік здійснено 23 комплексні перевірки. Також здійснено 72 позапланові перевірки, в тому числі :

36 зустрічних перевірок;

8 тематичних перевірок;

26 перевірок по відшкодуванню ПДВ;

1 комплексна перевірка на закриття підприємства;

1 перевірка по завдвнню правоохоронних органів.

В 1999 році здійснено на 73 перевірки менше проти 1998 року. Із 33 перевірок, що передбачають донарахування, по 26 суб’єктах підприємницької діяльності встановлені порушення, що складає 78,8% від перевірених.

За 1998 рік із 132 перевірок, що передбачали донарахування, по 75 підприємствах встановлені порушення, що складає 56,8% перевірених.

За 1999 рік донараховано до бюджету 878 тис.грн.; донарахування на одну перевірку становить 33,8 тис.грн., на одно підприємство – 17,6 тис.грн.; на одного працівника – 198,6 тис.грн.

За 1998 рік донараховано до бюджету 683,7 тис.грн., донарахування на одну перевірку складають 9,1 тис.грн.; по одному підприємству – 6,2 тис.грн.; одним працівником – 136,7 тис.грн. Таким чином, донарахування в 1999 році збільшились на 194,3 тис.грн. або на 128,4% в порівнянні з 1998 роком.

Проведеними перевірками звітного року зменшено збитки по 7 підприємствах на суму 890,8 тис.грн. і по 2 підприємствах зменшено відшкодування на суму 56 тис.грн. 17 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 1,4 тис.грн. 20 матеріалів перевірок передано до підрозділів податкової міліції, по яким донараховано 863,7 тис.грн., по яких 2 справи за 1998 рік – на 34,2 тис.грн. Надійшло до бюджету за 1999 рік 631,9 тис.грн., за 1998 рік – 506,1 тис.грн., що складає 124,9 % або збільшення на 125,8 тис.грн.

Відділом оперативного контролю за 1999 рік проведено 218 перевірок, за 1998 рік – 214. За 1999 рік встановлено 130 порушень, що на 66 більше, ніж за 1998 рік.

Всього до бюджету стягнено 657 тис.грн., в тому числі по кримінальним справам 345,3 тис.грн.

В 1999 році 41 матеріал передано в судові органи. З них 27 матеріалів по підприємствах передано в арбітражний суд, в тому числі 16 підприємств по визнанню їх банкрутами, 6 матеріалів – по стягненню заборгованості за рахунок майна боржників, по 5 матеріалам- по визнанню майнових вимог.

По формі 2-ПТ по графі 12 код 100 збільшена сума пені по особистих рахунках на 294 тис.грн. і становить 1787 тис.грн., відповідно на 294 тис.грн. збільшена сума по коду 100 графа 7 “Всього”. Збільшення даної суми відбувається в зв’язку з проведенням остаточних оборотів перерахунку сум пені по платіжках.

Оцінка контрольної роботи ДПІ вимагає більш поглибленого аналізу, для чого будуємо таблицю 2.2.

Таблиця 2.2

Аналіз додатково нарахованих ЧМДПІ платежів за 1999 рік

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes