Договір фінансового лізингу, Детальна інформація

Договір фінансового лізингу
Тип документу: Курсова
Сторінок: 7
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1427
Міністерство освіти та науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Курсова робота на тему:

Договір фінансового лізингу

Студента ІІІ курсу

Юридичного факультету

Групи ЮРЗ-31

Левковича В.Ю.

Львів - 2002

План

TOC \t "Зг1;1;зг2;2" Вступ PAGEREF _Toc3624179 \h 3

1. Правова природа договору лізингу PAGEREF _Toc3624180 \h 5

2. Лізинг в українському законодавстві PAGEREF _Toc3624181 \h 9

2.1. Об’єкти та суб’єкти лізингу PAGEREF _Toc3624182 \h 9

2.2. Види та форми лізингу PAGEREF _Toc3624183 \h 10

2.3. Договір лізингу PAGEREF _Toc3624184 \h 12

2.4. Права та обов’язки сторін PAGEREF _Toc3624185 \h 13

3. Договір фінансового лізингу PAGEREF _Toc3624186 \h 18

3.1. Співвідношення договору фінансового лізингу і кредитного договору. PAGEREF _Toc3624187 \h 18

3.2. Договір фінансового лізингу у законодавстві України. PAGEREF _Toc3624188 \h 20

Висновок. PAGEREF _Toc3624189 \h 24

Вступ

Варто зазначити, що за останні роки незалежності в Україні вперше вдалось досягнути зростання багатьох економічно важливих показників (зростання ВВП, досягнуто високих показників експортування товарів вітчизняного виробництва і інші), очевидно, що на темпи економічного розвитку та узагалі на економіку країни най більший вплив має законодавча баз, що регулює відносини з іноземними країнами та економічні, та й не тільки економічні, відносини у середині країни. Важко заперечувати той факт, що з переходом української економіки до ринку значно посилюється роль договірного регулювання відносин у підприємницькій сфері. За таких умов, як зазначив В.Луць, договір розглядається, як універсальна та найбільш доцільна правова форма опосередкування товарно-грошового обігу, яка є найбільш адекватною ринковим умовам. На сучасному етапі простежується тенденція до появи та розвитку нових договірних інститутів, одним з яких є договір фінансового лізингу.

Також згадаю, що підвищення інвестиційної привабливості в Україні значною мірою визначатиметься наявністю умов, привабливих для розвитку нових форм фінансування інвестицій, у тому числі й лізингу. Тому незаперечним є той факт, що подальший розвиток лізингових відносин в Україні та забезпечення відповідної законодавчої бази, яка б враховувала світові тенденції розвитку лізингових відносин є досить важливим завданням для законодавця.

Лізинг давно відомий у світовій практиці господарювання, але остаточно склався у сучасному вигляді та набув особливо широкого використання за кордоном після другої світової війни. В Україні лізинг є новітнім правовим інститутом та викликає багато дискусій у літературі, це обумовлено актуальністю досліджень лізингових відносин та визначення належного та обґрунтованого наукового підходу до їх правової природи.

В цій курсовій роботі я зроблю спробу як най ширше розкрити поняття договору фінансового лізингу покладаючись на законодавство України, погляди вельми поважних науковців та на досвід зарубіжних країн.

1. Правова природа договору лізингу

В українському законодавстві відсутнє єдине визначення договору лізингу, в окремих законодавчих актах наводяться різні визначення. Так згідно закону України “Про лізинг” (від 16.12.97 № 723/97-ВР) Лізингом визнається підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

Тобто договір лізингу у законі визначається, як підприємницька діяльність.

У постановах Національного Банку України даються кілька визначень договору лізингу:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes