Особисті немайнові права, Детальна інформація

Особисті немайнові права
Тип документу: Курсова
Сторінок: 10
Предмет: Соціологія
Автор: фелікс
Розмір: 36
Скачувань: 1895
Особисті немайнові права.

План.

Вступ

І. Особисті немайнові права, пов’язані з майновими

Авторське право і суміжні права

Особисті немайнові права на об’єкти промислової власності

ІІ. Особисті немайнові права, не пов’язані з майновими

2.1 Честь, гідність та ділова репутація як об'єкт цивільних правовідносин

2.2. Особисті немайнові права юридичних осіб

2.3. Особисті немайнові права фізичних осіб:

право на життя;

право на безпечне довкілля;

право на свободу;

право на особисту недоторканість;

право на сім'ю;

право на ім'я;

право особи на індивідуальність;

право на особисте життя;

правова охорона особистих паперів;

право на місце проживання;

право на недоторканість житла;

право особи на пересування.

Заключна частина

Вступ

Проблема особистих немайнових прав особи, громадянина є однією з найважливіших у цивілістиці. Кожна особа у правовій державі має відчувати свою правову та соціальну захищеність; повага до особистості є в такому суспільстві нормою повсякденного життя.

Особисті права людини нерозривно пов’язані з такими поняттями, як рівність, свобода, недоторканість особи. І це природно, тому що ідеї рівності, свободи і недоторканності протягом всієї історії цивілізації використовувалися в боротьбі нового зі старим, прогресивного з консервативним.

Цінність особистих прав складається головним чином в тому, що вони самі і гарантії їхнього реального здійснення визначають становище людини в суспільстві, а, отже, і становище самого суспільства.

Іншими словами, міру свободи особи в суспільстві необхідно прямо проектувати на міру справедливості і свободи самого суспільства. Визнанням цього постало прийняття ще 10 грудня 1948 року Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини.

Закріплюючи особисті немайнові права в конституції, держава забезпечує їхнє правове регулювання комплексно, тобто за допомогою норм ряду галузей права. У рамках комплексного регулювання особистих немайнових прав необхідно виділяти цивільно-правовий аспект. У зв’язку з цим у теорії були висловлені дві точки зору на цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав. Довгий час панувало уявлення про те, що цивільне право не регулює, а лише охороняє особисті немайнові права. Проте правове регулювання й охорона прав не можуть протиставлятися, оскільки регулювання означає охорону прав, а їхня охорона здійснюється шляхом регулювання відповідних відносин [17].

Роль і можливості цивільно-правового регулювання особистих немайнових прав визначаються предметом цивільного права. Цивільне право поряд із майновими відносинами (що складають ядро цивільного права) регулює пов’язані з ними особисті немайнові відносини, а також особисті немайнові відносини, не пов’язані з майновими.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes