Особливості соціально - економічної кризи в Україні та шляхи її подолання, Детальна інформація

Особливості соціально - економічної кризи в Україні та шляхи її подолання
Тип документу: Курсова
Сторінок: 7
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 33.2
Скачувань: 2649
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРИВОРIЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

К У Р С О В А Р О Б О Т А

З П О Л І Т Е К О Н О М І І

НА ТЕМУ : О С О Б Л И В О С Т І С О Ц І А Л Ь Н О -

Е К О Н О М І Ч Н О Ї К Р И З И В У К Р А Ї Н І

Т А Ш Л Я Х И Ї Ї П О Д О Л А Н Н ЯКРИВИЙ РІГ

1999 р

П Л А Н :

Вступ

1. Циклічний розвиток економіки та економічні кризи.

2. Особливості соціально-економічної кризи в Україні.

3. Шляхи виходу економіки України з кризи та створення умов для

забезпечення економічного зростання.

Висновки.В С Т У П

Саме тепер настав час, коли визначальним чинником суверенітету є її економічна політика.

Україна як незалежна держава повинна мати й реалізувати ту економічну політику, яка поряд із захистом її державних інтересів вестиме до умов, коли зростатиме життєвий рівень широких верств її населення. На відміну від багатьох прийнятих раніше программ, законів тощо, ці засади враховують особливості перехідної економіки і співвідношення державного реголювання та ринкового саморегулювання економіки, стратегію розширення ринку, місце і роль лібералізації зовнішньо економічної діяльності і з позицції розвиненої країни, що розвивається, функції політики захисту свого ринку та свого виробника, головною метою якої є відродження виробництва України. Засади мають на меті вказати шляхи усунення руйнівної ролі невдалої, побудованої на основі монетарної політики, грошово-фінансової системи на перехідному етапі тощо.

Положення цих засад потрібно враховувати не тільки під час формування внутрішньої політики, програм діяльності урядів, а й під час зміни грошово-фінансової системи, формування законів, які визначали б і зовнішньоекономічну діяльність.

Минуло майже три роки, як було схвалено доповідь президента "Шляхом радикальних економічних реформ" , де сформулоьвано кінцеву мету реформ – постіндустріальне суспільство в Україні.

Але постає питання: чому за ці роки Україна не наблизилася до цієї мети – постіндустріального суспільства, а дедалі від нього віддаляється?

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes