Кронштейн середній, Детальна інформація

Кронштейн середній
Тип документу: Курсова
Сторінок: 17
Предмет: Інше
Автор: фелікс
Розмір: 38.5
Скачувань: 1707
ЗМІСТВСТУП………………………………………………………………………….. 3

РОЗДІЛ І. РОЗРАХУНОК МАЛОГО ВИРОБНИЦТВА ВИРОБУ

1.1. Вивчення технології діючого виробництва виробу…………………. 6

1.2. Здійснення синхронізації технологічних операцій проектованого поточного виробництва……………………………………………... 6

1.3. Розрахунок виробничої потужності і параметрів поточної лінії на проектованому виробництві даного виробу……………………….. 7

1.4. Розрахунок обладнання……………………………………………….. 8

1.5. Розрахунок потреб у матеріалах……………………………………… 10

1.6. Розрахунок потреб в інструменті, пристроях, устаткуванні……….. 10

1.7. Розрахунок кількості робітників……………………………………... 11

1.8. Розрахунок фонду заробітної плати………………………………….. 12

РОЗДІЛ II. РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНИ ВИРОБУ

2.1. Калькулювання собівартості………………………………………….. 14

2.2. Визначення ціни……………………………………………………….. 15

РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

3.1. Розрахунок річного економічного ефекту…………………………… 16

3.2. Розрахунок терміну окуповування…………………………………… 16

IV. ВИСНОВКИ………………………………………………………………... 17

ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………... 18

ДОДАТКИВступ

Економічність, ефективність виробництва, його технічний прогрес, якість продукції багато в чому залежать від випереджаючого розвитку нового обладнання, машин апаратів, впровадження методів техніко-економічного аналізу що забезпечує економічну ефективнiсть технологiчних i конструкторських розробок. Висвiтленню цих аспектiв в процесi навчання і підготовки молодих висококваліфікованих спеціалістів допомагає курсове проектування. Воно закрiплює, поглиблює i узагальнює знання, отриманi студентами пiд час лекцiй i практичних занять.

Навчальний проект дещо вiдрiзняється вiд тих якi виконуються на виробництвi. В навчальних цiлях виконується ряд робiт, переважно розрахункового характеру, які не завжди здiйснюються у виробничих умовах. Тим не менше навчальний проект повинен, по можливостi, орiєнтуватись на методи проектування i оформлення що прийнятi на виробництвi.

Чернівецький машинобудівний завод заснований в 1945 році на базі «мостопоїзду». Значне його розширення відбулося в 60-80х роках. Завод розташований на территорії в 57га. В цехах заводу виготовляється продукція вагою до 100 тон, діаметром до 3,4 метра і довжиною до 400м. Основна продукція заводу – це колони, теплообмінні апарати, ємкості, сепаратори, скрубери, фільтри, кулькові крани, устаткування для зливу та наливу нафтопродуктів, різні технологічні блоки, товари широкого вжитку та інше.

Завод укомплектований сучасним технологічним устаткуванням. Поставляє продукцію як на внутрішній ринок, так і на експорт. Його виробнича потужність може досягати до 100000000 гривень в рік. Раніше працювало до 5000 чоловік, а тепер в зв’язку зі спадом виробництва тепер працює біля 2200 чоловік (станом на 1996 рік). На данний час ця цифра значно менша.

Таблиця 1. Основні техніко-економічні показники підприємства на 1996р.:

Кількісні показникі Якісні показникі

№ Назва

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes