Про затвердження Типового положення про молодіжний центр праці (24.01.2001), Детальна інформація

Про затвердження Типового положення про молодіжний центр праці (24.01.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 598
0040 Про затвердження Типового положення про молодіжний центр праці (24.01.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 24 січня 2001 р. N 40

Київ

Про затвердження Типового положення

про молодіжний центр праці

Відповідно до статті 7 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Типове положення про молодіжний центр праці (додається).

2. Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму координувати роботу, пов'язану з утворенням молодіжних центрів праці.

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 січня 2001 р. N 40

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про молодіжний центр праці

1. Молодіжний центр праці (далі - центр) - це спеціалізована державна установа, яка діє на госпрозрахунковій основі.

Метою діяльності центру є вирішення питань працевлаштування молоді, забезпечення її зайнятості у вільний від навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері, перепідготовка та підвищення кваліфікації молоді.

2. Центр утворюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі держадміністраціями при їх структурних підрозділах, що займаються реалізацією державної молодіжної політики.

3. Центр у своїй діяльності взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами, закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, органами внутрішніх справ, служби зайнятості, підприємствами, організаціями та об'єднаннями громадян.

4. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку, власну символіку.

5. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності центру здійснюються в порядку, встановленому законодавством.

6. Основними завданнями центру є:

забезпечення прав та інтересів молодих громадян на ринку праці;

сприяння працевлаштуванню, підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації молоді;

організація зайнятості молоді у позанавчальний час;

залучення молоді до підприємницької діяльності, створення відповідних умов функціонування та ефективного розвитку молодіжного підприємництва;

надання молоді послуг, пов'язаних з профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професією;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes