Про часткову компенсацію ставки за кредитами комерційних банків, що надаються сільськогосподарським товаровиробникам та іншим підприємствам агропромислового комплексу у 2001 році (27.01.2001), Детальна інформація

Про часткову компенсацію ставки за кредитами комерційних банків, що надаються сільськогосподарським товаровиробникам та іншим підприємствам агропромислового комплексу у 2001 році (27.01.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9.6
Скачувань: 759
0059 Про часткову компенсацію ставки за кредитами комерційних банків, що надаються сільськогосподарським товаровиробникам та іншим підприємствам агропромислового комплексу у 2001 році (27.01.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 27 січня 2001 р. N 59

Київ

Про часткову компенсацію ставки за

кредитами комерційних банків, що надаються

сільськогосподарським товаровиробникам та

іншим підприємствам агропромислового

комплексу у 2001 році

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 377 ( 377-2001-п ) від 23.04.2001

N 857 ( 857-2001-п ) від 23.07.2001 )

З метою забезпечення виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та Міністерства фінансів щодо часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків у 2001 році в розмірі:

70 відсотків облікової ставки, встановленої Національним банком на день укладення кредитної угоди, сільськогосподарським товаровиробникам - на кредитування власних поточних виробничих витрат, а також для закупівлі тракторів і комбайнів усіх видів та іншої сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, крім використання залучених кредитів на сплату лізингових платежів за техніку, отриману на умовах фінансового лізингу, і зернозаготівельним підприємствам - на здійснення заставних операцій із зерном; ( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 377 ( 377-2001-п ) від 23.04.2001 )

до 50 відсотків облікової ставки, встановленої Національним банком на день укладення кредитної угоди, іншим підприємствам агропромислового комплексу - виключно на надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам та на закупівлю виробленої сільськогосподарськими товаровиробниками продукції, а також для закупівлі тракторів і комбайнів усіх видів та іншої сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, крім використання залучених кредитів на сплату лізингових платежів за техніку, отриману на умовах фінансового лізингу. ( Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 377 ( 377-2001-п ) від 23.04.2001 )

2. Міністерству аграрної політики, Міністерству фінансів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Севастопольській міській державним адміністраціям спрямовувати кошти у сумі 150000 тис. гривень, передбачені Законом України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" на часткову компенсацію ставки за кредитами комерційних банків, що надаються сільськогосподарським товаровиробникам та іншим підприємствам агропромислового комплексу, в обсягах згідно з додатком.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Севастопольській міській державним адміністраціям на підставі заявок підприємств агропромислового комплексу, погоджених з комерційними банками, визначити на конкурсних засадах підприємства, яким буде компенсовано ставку за кредитами комерційних банків виключно на надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам та на закупівлю виробленої сільськогосподарськими товаровиробниками продукції.

Переваги під час проведення конкурсу надавати:

підприємствам агропромислового комплексу, пропозиції яких передбачають зменшення розміру компенсації;

суб'єктам підприємницької діяльності, пропозиції яких передбачають найбільш вигідні умови авансування сільськогосподарського виробництва;

підприємствам агропромислового комплексу, які не мають заборгованості з виплати заробітної плати, перед Пенсійним фондом та за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 857 ( 857-2001-п ) від 23.07.2001 )

4. Під час оформлення кредитних угод, що укладаються комерційними банками із сільськогосподарськими товаровиробниками та іншими підприємствами агропромислового комплексу, встановлюється відсоткова ставка, згідно з якою нараховується сума плати за користування кредитами комерційних банків на загальних підставах.

Розмір часткової компенсаційної плати за користування кредитами комерційних банків, який відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету, визначається (у відсотках) у кредитних угодах з підприємствами агропромислового комплексу, яким передбачається компенсувати ставку за кредити комерційних банків виключно на надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам та на закупівлю виробленої сільськогосподарськими товаровиробниками продукції, погоджується з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними та Севастопольською міською державними адміністраціями.

Термін здійснення компенсації - до 1 грудня 2001 року.

Для оформлення заявки на отримання компенсації комерційні банки, які видали кредити, подають до 7 числа місяця, що настає за звітним, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській державним адміністраціям по два примірники реєстрів позичальників кредитів за формою, затвердженою Міністерством аграрної політики та погодженою Державним казначейством, і нотаріально засвідчених за рахунок позичальника копій укладених з ними кредитних угод, а також виписку банку про отримання позичальниками кредиту та довідку-розрахунок банку про суму плати за користування кредитом за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок компенсації.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська державні адміністрації складають зведений реєстр сум компенсації за відповідними адміністративно-теріторіальними одиницями у розрізі банків і протягом п'яти днів подають його в двох примірниках Міністерству аграрної політики.

Міністерство аграрної політики на підставі зведених реєстрів подає Державному казначейству розподіл коштів відповідно до діючого порядку касового виконання державного бюджету за видатками на здійснення часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків. Державне казначейство спрямовує зазначені кошти через Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольську міську державні адміністрації комерційним банкам, що надали кредити.

5. Взяти до відома, що комерційні банки надаватимуть кредити за наявності у сільськогосподарських товаровиробників та інших підприємств агропромислового комплексу гарантованих умов для їх повернення та відкривають їм у порядку, встановленому Національним банком, спеціальні рахунки для накопичення коштів, що спрямовуватимуться на погашення кредитів. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 857 ( 857-2001-п ) від 23.07.2001 )

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes