Про затвердження Програми розвитку страхового ринку України на 2001 - 2004 роки (02.02.2001), Детальна інформація

Про затвердження Програми розвитку страхового ринку України на 2001 - 2004 роки (02.02.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 9
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 17.1
Скачувань: 815
0098 Про затвердження Програми розвитку страхового ринку України на 2001 - 2004 роки (02.02.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 2 лютого 2001 р. N 98

Київ

Про затвердження Програми розвитку страхового

ринку України на 2001 - 2004 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Програму розвитку страхового ринку України на 2001 - 2004 роки (додається).

Міністерству фінансів здійснювати контроль за реалізацією зазначеної Програми і щороку до 15 січня та 15 липня інформувати Кабінет Міністрів України про хід її виконання.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 лютого 2001 р. N 98

ПРОГРАМА

розвитку страхового ринку України

на 2001 - 2004 роки

В умовах стабілізації економіки, зміни форм власності та механізму управління в державному секторі економіки потреба суб'єктів господарської діяльності у захисті своїх майнових інтересів та інтересів працівників від різноманітних ризиків зростає. Держава також заінтересована у страховому захисті державного майна та підвищенні соціально-економічної захищеності громадян України. Вирішення цих питань шляхом впровадження в Україні перевірених світовою практикою форм і видів страхування та здійснення заходів (додаються) передбачено цією Програмою.

Ця Програма розроблена з метою реалізації державної політики у сфері страхування і відповідно до статті 14 Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" ( 1602-14 ).

У Програмі враховано законодавче розмежування сфер діяльності страхування та загальнообов'язкового державного соціального страхування і передбачено не тільки шляхи реформування ринку страхування, а визначено можливі напрями взаємодії та участі страховиків в обслуговуванні загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Стан розвитку страхової галузі

Страхування - одна з галузей економіки, в якій за останні роки спостерігається зростання основних показників. За підсумками 1999 року загальний розмір статутного фонду усіх страховиків зріс на 177 млн. гривень, або більш як у 2 рази, і на 1 січня 2000 р. становив 327,9 млн. гривень. Страхові резерви зросли на 20 відсотків і досягли 537 млн. гривень. Балансовий прибуток страховиків досяг 234 млн. гривень (у 1998 році - 179 млн. гривень). Загальна сума страхових внесків, одержаних українськими страховиками протягом 1999 року, дорівнювала 1,16 млрд. гривень, що на 48 відсотків більше, ніж у 1998 році. Як і в попередні роки, протягом 1999 року спостерігалося перевищення в 2 рази темпів надходження страхових премій над темпами інфляції.

Страховий ринок України має досі не використані резерви. В державі застраховано лише близько 10 відсотків ризиків, тоді як у більшості розвинутих країн цей показник досягає 90 - 95 відсотків. Частка українського страхового ринку в загальноєвропейському обсязі страхових послуг становить лише 0,05 відсотка, і це при тому, що Україна становить 7 відсотків населення Європи.

Існуюча структура страхового ринку України не сприяє зміцненню соціального захисту громадян та забезпеченню внутрішніх інвестицій. Українські страховики передають іноземним страховикам (перестраховикам) до 90 відсотків страхової премії під час страхування авіаційних і морських ризиків, ризиків здоров'я осіб, які від'їжджають за кордон, до 60 відсотків - за "автокаско", до 50 відсотків - під час страхування великих майнових ризиків.

Страхова галузь забезпечує перерозподіл лише 0,9 відсотка валового внутрішнього продукту (цей показник у розвинутих країнах становить 8 - 12 відсотків), що свідчить про потенційні можливості її подальшого розвитку та про те, що страховий ринок не акумулює значного обсягу інвестиційних ресурсів та не справляє відчутного впливу на процес перерозподілу валового внутрішнього продукту.

Основні проблеми розвитку страхового ринку

Розвиток ефективного страхового ринку України потребує розв'язання проблем, пов'язаних із страхуванням життя, пенсійним, медичним страхуванням та страхуванням цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

Страхування життя як надійне джерело інвестиційних ресурсів становить на ринку страхових послуг найменшу частку (0,66 відсотка), тоді як у країнах з розвинутою економікою цей показник дорівнює 30 - 40 відсотків. Нормативно-правова база (з точки зору термінів і форм страхування) не сприяє розвитку цього виду страхування. Щороку питома частка платежів із страхування життя в загальній структурі платежів зменшується у 2 рази. Лише 12 страховиків України мають ліцензію на проведення операцій із страхування життя, а реально цим питанням займаються тільки 6 страховиків. Внаслідок нелегальної діяльності іноземних страховиків із страхування життя Україна за оцінками експертів втрачає щороку 80 - 100 млн. доларів США.

Слабкий розвиток та недосконалість таких соціально значущих видів страхування, як пенсійне і медичне страхування, стримує розвиток страхового ринку.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes