Про Національний аграрний університет (01.03.2001), Детальна інформація

Про Національний аграрний університет (01.03.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 13
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 34
Скачувань: 679
0202 Про Національний аграрний університет (01.03.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 1 березня 2001 р. N 202

Київ

Про Національний аграрний університет

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 434 ( 434-2001-п ) від 06.05.2001

N 508 ( 508-2001-п ) від 16.05.2001 )

На виконання Указу Президента України від 14 грудня 2000 р. N 1338 ( 1338/2000) "Питання Національного аграрного університету" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Статут Національного аграрного університету, що додається.

2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству праці та соціальної політики і Міністерству аграрної політики передбачати починаючи з 2002 року у проектах Державного бюджету та Державної програми економічного і соціального розвитку України кошти на фінансування Національного аграрного університету окремим рядком за індивідуальними нормативами з урахуванням необхідності розвитку матеріально-технічної бази, створення навчально-наукових інститутів і центрів, забезпечення їх новітніми засобами навчання та обладнанням, а також підвищення у 2 рази оплати праці його працівників (шляхом встановлення подвійних посадових окладів і ставок заробітної плати, включаючи погодинну).

Під час уточнення Державного бюджету України на 2001 рік врахувати зміни, що випливають з цього пункту.

3. Міністерству аграрної політики, Міністерству освіти і науки, Міністерству закордонних справ сприяти Національному аграрному університету у розширенні співробітництва з установами і закладами аграрної освіти і науки інших країн.

4. Затвердити склад наглядової ради Національного аграрного університету, що додається.

5. Ректору Національного аграрного університету Мельничуку Д.О. привести в тримісячний термін структуру Університету у відповідність із затвердженим цією постановою Статутом, та затвердити її за погодженням з Міністерством фінансів.

6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 1 червня 1995 р. N 387 ( 387-95-п ) "Про Національний аграрний університет", крім пункту 2.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 березня 2001 р. N 202

СТАТУТ

Національного аграрного університету

I. Загальні положення

1. Національний аграрний університет (далі - Університет) є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державному казначействі та установах банків згідно із законодавством, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп та власну емблему.

Університет відповідно до статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації.

Адреса Університету: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15.

2. До складу Університету на правах юридичної особи входять Бережанський агротехнічний інститут (Тернопільська область), Ніжинський агротехнічний інститут (Чернігівська область), Ірпінський економічний коледж (Київська область), Немішаївський державний аграрний коледж (Київська область), Боярський сільськогосподарський технікум (Київська область), Заліщицький сільськогосподарський технікум імені Є. Храпливого (Тернопільська область), Боярська лісова дослідна станція, агрономічна дослідна станція, навчально-дослідне господарство "Великоснітинське" та навчально-дослідне господарство "Ворзель" (Київська область), а також навчально-виробничий комбінат (м. Київ). ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 434 ( 434-2001-п ) від 06.05.2001, N 508 ( 508-2001-п ) від 16.05.2001 )

3. Університет провадить свою діяльність відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), інших законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цього Статуту.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes