Про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань (14.03.2001), Детальна інформація

Про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань (14.03.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 6.3
Скачувань: 881
0229 Про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань (14.03.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 14 березня 2001 р. N 229

Київ

Про внесення змін до Порядку

присудження наукових ступенів і

присвоєння вчених звань

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 644 ( 644-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 27, с. 105; 1998 р., N 31, ст. 1189; 1999 р., N 30, ст. 1535), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 березня 2001 р. N 229

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку присудження наукових

ступенів і присвоєння вчених звань ( 644-97-п )

1. Абзац другий пункту 17 викласти у такій редакції:

"Здобувач наукового ступеня кандидата наук, який не має повної вищої освіти в галузі науки, за профілем якої підготовлено дисертацію, складає додатковий кандидатський іспит із загальнонаукової дисципліни цієї галузі науки. Наукові ступені в галузі медичних та ветеринарних наук можуть бути присуджені здобувачам, які мають відповідно повну вищу медичну та повну вищу ветеринарну освіту. За окремими науковими спеціальностями, перелік яких встановлює ВАК, наукові ступені в галузі медичних та ветеринарних наук можуть бути присуджені здобувачам, які мають повну вищу біологічну освіту".

2. Пункти 33 та 34 викласти у такій редакції:

"33. Вчене звання професора присвоюють докторам наук, які працюють у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти на посадах професора, завідуючого кафедрою, ректора (проректора з навчальної та наукової роботи) і мають вчене звання доцента, стаж педагогічної роботи не менше п'яти років (з них не менше календарного року на одній із зазначених посад), друковані наукові та навчально-методичні праці, зокрема не менше десяти праць, опублікованих після захисту докторської дисертації у провідних (фахових) наукових виданнях України та інших держав, готують кандидатів наук.

Вчене звання професора присвоюють докторам наук, які працюють у наукових установах Національної академії наук, Академії медичних наук, Української академії аграрних наук, Академії педагогічних наук, Академії правових наук та Академії мистецтв, науково-дослідних інститутах і прирівняних до них організаціях, а також у науково-виробничих об'єднаннях, міжгалузевих та галузевих науково-технічних комплексах і міжгалузевих та галузевих об'єднаннях на посадах завідуючого (начальника) науково-дослідним відділом (відділенням, сектором, лабораторією), головного наукового співробітника, провідного наукового співробітника, старшого наукового співробітника або на посадах директора, заступника директора, вченого секретаря і які мають вчене звання старшого наукового співробітника, стаж наукової роботи не менше п'яти років (з них не менше календарного року на одній із зазначених посад), друковані наукові та навчально-методичні праці, зокрема не менше десяти праць (у тому числі монографії), опублікованих після захисту докторської дисертації у провідних (фахових) наукових виданнях України та інших держав, підготували не менше трьох кандидатів наук і залучені до педагогічної роботи.

34. Як виняток вчене звання професора може бути також присвоєне:

*

B*

J

L

N

1/4

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes