Про Програму "Українська родина" (14.03.2001), Детальна інформація

Про Програму "Українська родина" (14.03.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 12.9
Скачувань: 701
0243 Про Програму "Українська родина" (14.03.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 14 березня 2001 р. N 243

Київ

Про Програму "Українська родина"

З метою забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства, поліпшення становища сім'ї та демографічної ситуації в країні Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Схвалити Програму "Українська родина", що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити у місячний термін на основі Програми "Українська родина" регіональні програми і щороку до 1 лютого подавати Державному комітетові молодіжної політики, спорту і туризму матеріали про стан їх виконання.

Державному комітетові молодіжної політики, спорту і туризму щороку до 1 березня інформувати Кабінет Міністрів України про стан виконання Програми "Українська родина".

3. Координацію робіт з виконання Програми "Українська родина" покласти на Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму.

4. Міністерству фінансів, головним розпорядникам коштів державного бюджету забезпечити фінансування витрат на реалізацію Програми "Українська родина" в межах асигнувань, передбачених на ці цілі.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вживати заходів для виділення в установленому порядку з республіканського та місцевих бюджетів коштів на реалізацію зазначеної Програми.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Інд. 28

СХВАЛЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 березня 2001 р. N 243

ПРОГРАМА

"Українська родина"

У житті кожного суспільства родина є важливим соціальним інститутом, в основу якого покладена система шлюбних і родинних, господарських і правових, моральних і психологічних зв'язків між людьми. Негативні процеси, пов'язані з трансформацією українського суспільства (спад виробництва, зменшення та затримка виплати заробітної плати, зростання безробіття, скорочення асигнувань на програми соціального захисту), ускладнюють становище сім'ї, негативно позначаються на основних її функціях - економічній, репродуктивній та виховній. Це призводить до того, що дедалі більше сімей обирають бездітність або відкладають народження дітей чи обмежуються народженням однієї дитини, зменшується кількість зареєстрованих шлюбів, високим залишається показник розлучень.

Сьогодні демографічна ситуація в Україні визначається як кризова. Її наслідком є депопуляція населення, розміри якої за останні роки неухильно зростають. Погіршується здоров'я дорослих і дітей, скорочується середня тривалість життя, зменшується народжуваність, підвищується рівень материнської і дитячої смертності. Сім'я не в змозі реалізувати належною мірою свої можливості життєзабезпечення та виховання дітей, їх оздоровлення і лікування, набуття освіти і спеціальності, духовного і культурного розвитку. Знижується відповідальність батьків за долю дітей, їх матеріальне і духовне благополуччя, зазнає негативної трансформації виховна функція сім'ї. Зростає дитяча бездоглядність, злочинність, проституція та соціальне сирітство.

Додержання прав людини, партнерство між жінками і чоловіками в усіх сферах життєдіяльності є основою становлення і розвитку демократичного суспільства, його цінностей та зростання добробуту і благополуччя кожної родини. Йдеться про формування сім'ї нового типу, традиційно міцної, економічно спроможної, зміцнення іміджу, стану і статусу сім'ї. Державна політика щодо сприяння та розвитку сім'ї відповідно до Концепції державної сімейної політики, Декларації про загальні засади державної політики стосовно сім'ї та жінок спрямовується на реалізацію цілісної системи правових, економічних, медичних, соціальних, культурологічних, освітніх, інформаційно-пропагандистських та організаційних заходів.

Програма розроблена з метою поліпшення становища сім'ї, демографічної та соціальної ситуації в країні, підвищення рівня духовних, моральних цінностей і авторитету української родини, створення сприятливих умов для її всебічного розвитку як основи суспільства і держави та розрахована на 2001 - 2005 роки.

Основними завданнями Програми є:

формування у свідомості людей розуміння важливості ролі сім'ї у житті суспільства, вихованні нового покоління, забезпеченні суспільної стабільності та прогресу;

реалізація заходів, спрямованих на сприяння функціонуванню української родини;

створення сприятливих умов для повноцінного морально-психологічного, соціального, культурного і духовного розвитку сім'ї, гармонізації взаємовідносин поколінь;

формування нових засад соціального і правового захисту сімей з дітьми, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів;

сприяння формуванню в підлітків та молоді розуміння пріоритету виховання дітей у сім'ї та гуманних взаємин між членами кожної родини та в суспільстві;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes