Про затвердження Програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 року (10.04.2001), Детальна інформація

Про затвердження Програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 року (10.04.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 10.7
Скачувань: 831
0344 Про затвердження Програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 року (10.04.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 10 квітня 2001 р. N 344

Київ

Про затвердження Програми розвитку

юридичної освіти на період до 2005 року

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Програму розвитку юридичної освіти на період до 2005 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку юристів, розробити у тримісячний термін заходи щодо реалізації затвердженої цією постановою Програми.

Фінансування заходів щодо реалізації Програми здійснювати в межах асигнувань, що передбачаються у державному бюджеті міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, які визначені відповідальними виконавцями цієї Програми.

Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям передбачати у республіканському та місцевих бюджетах кошти на реалізацію Програми.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 квітня 2001 р. N 344

ПРОГРАМА

розвитку юридичної освіти на період до 2005 року

I. Загальна частина

1. Актуальність розвитку юридичної освіти

Становлення української державності, фундаментальне оновлення законодавства, проведення судової реформи, посилення судового захисту прав і свобод громадян, створення соціально-орієнтованої ринкової економіки та необхідність захисту українського підприємництва, боротьба із злочинністю - все це потребує кваліфікованого юридичного забезпечення.

Це зумовлює необхідність постійної уваги до якості підготовки та перепідготовки юридичних кадрів, приведення змісту юридичної освіти у відповідність із сучасними вимогами юридичної практики.

Сучасний стан вищої юридичної освіти характеризується тим, що насиченість юристами залишається в цілому по країні диспропорційною. Підготовку фахівців-правознавців здійснюють понад 170 вищих навчальних закладів (до 1991 року їх було 6), з яких 50 - приватні. Загальний ліцензований обсяг підготовки фахівців за напрямом "Право" становить майже 30 тис. осіб на рік, тобто 4 місця на 10 тис. населення, з них 3,5 припадає на вищі навчальні заклади державної форми власності. Ліцензований обсяг з розрахунку на 10 тис. населення за регіонами становить: у північному - 10,2 місця, східному - 4,7, південному - 3, західному і центральному - 2 місця. Підготовку юристів в основному здійснюють вищі навчальні заклади системи МВС, Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Одеська національна юридична академія, Державна академія податкової служби.

Нерівномірне територіальне розміщення вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку юристів, створює певні соціальні проблеми, пов'язані з нерівними можливостями у здобутті освіти та працевлаштуванні молоді в різних регіонах.

Значне збільшення обсягів підготовки юристів істотно не позначилося на забезпеченні різних сфер суспільного життя кваліфікованими юридичними кадрами. На сьогодні не визначено, скільки фахівців потрібно для різних сфер юридичної практики, не зроблено науково обгрунтованого прогнозу щодо обсягів підготовки юристів, не реформується мережа вищих навчальних закладів відповідно до регіональних потреб. Не відповідають сучасним потребам суспільства зміст юридичної освіти та якість організації навчального процесу.

Значні недоліки мають місце у забезпеченні системи юридичної освіти педагогічними і науково-педагогічними працівниками. Обсяги підготовки таких працівників не задовольняють потреб сьогодення. Не налагоджено періодичне підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів та фахівців правової служби підприємств, установ, організацій, органів державної влади.

Незадовільним є стан оснащення системи юридичної освіти комп'ютерною, організаційною технікою та іншими технічними засобами навчання.

Усе це зумовлює необхідність розроблення принципово нових теоретичних, методологічних та організаційних засад удосконалення системи юридичної освіти.

2. Мета та основні завдання

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes