Про утворення Міжвідомчої комісії з питань сімейної політики (06.05.2001), Детальна інформація

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань сімейної політики (06.05.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9.4
Скачувань: 723
0478 Про утворення Міжвідомчої комісії з питань сімейної політики (06.05.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 6 травня 2001 р. N 478

Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії

з питань сімейної політики

На виконання Указу Президента України від 30 грудня 2000 р. N 1396 ( 1396/2000 ) "Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань сімейної політики.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань сімейної політики (додається).

3. Голові Міжвідомчої комісії затвердити у місячний термін персональний склад Комісії.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 травня 2001 р. N 478

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу комісію з питань сімейної політики

1. Міжвідомча комісія з питань сімейної політики (далі - Міжвідомча комісія) є постійно діючим координуючим та консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, що сприяє формуванню основних засад державної сімейної політики, забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства, розробленню і реалізації правових, організаційних та інших заходів, спрямованих на поліпшення становища сімей в Україні.

2. Міжвідомча комісія у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої комісії є:

розгляд питань, які потребують міжгалузевої координації, підготовка пропозицій щодо проведення державної сімейної політики;

координація зусиль органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян щодо реалізації державної політики у сфері захисту та підтримки сімей, зміцнення ролі сім'ї у житті суспільства, підвищення її духовних і моральних цінностей;

визначення і наукове обгрунтування стратегічно пріоритетних напрямів державної сімейної політики, контроль за механізмами, що забезпечують її реалізацію;

формування у громадян розуміння важливості ролі сім'ї у житті суспільства, вихованні нового покоління, забезпеченні суспільної стабільності та прогресу;

організація підготовки та внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань сімейної політики.

4. Міжвідомча комісія для виконання покладених на неї завдань:

розглядає розроблені центральними та місцевими органами виконавчої влади пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів державної сімейної політики;

за дорученням Кабінету Міністрів України аналізує проекти актів законодавства, державних програм, комплексних планів роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної сімейної політики, готує висновки про перспективи їх вирішення та вплив на формування основних засад політики поліпшення становища сімей;

вивчає та узагальнює стан роботи із сім'ями, яка проводиться в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes