Про умови оплати праці працівників апарату президії Національної академії наук (08.05.2001), Детальна інформація

Про умови оплати праці працівників апарату президії Національної академії наук (08.05.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 8.6
Скачувань: 659
0488 Про умови оплати праці працівників апарату президії Національної академії наук (08.05.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 8 травня 2001 р. N 488

Київ

Про умови оплати праці працівників президії Національної

академії наук та її апарату

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 306 ( 306-2002-п ) від 13.03.2002

N 470 ( 470-2002-п ) від 05.04.2002 - набирає

чинності з 1 лютого 2002 )На виконання Указу Президента України від 10 березня 2000 р. N 456 ( 456/2000 ) "Про додаткові заходи щодо державної підтримки Національної академії наук України" та з метою впорядкування умов оплати праці працівників президії Національної академії наук та її апарату Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: ( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 306 ( 306-2002-п ) від 13.03.2002 )

1. Затвердити схеми посадових окладів наукових працівників, керівних працівників і спеціалістів, посади яких не віднесені до наукових працівників, та службовців президії Національної академії наук та її апарату згідно з додатками 1-3. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 306 ( 306-2002-п ) від 13.03.2002 )

2. Надати право президентові Національної академії наук в межах коштів, передбачених кошторисом доходів і видатків на утримання працівників президії та її апарату: ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 306 ( 306-2002-п ) від 13.03.2002 )

1) установлювати:

а) науковим працівникам, керівним працівникам і спеціалістам, посади яких не віднесені до наукових працівників, та службовцям посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою розмірів;

б) заступникам керівників структурних підрозділів посадові оклади на 5-15 відсотків, головному бухгалтеру - на 10-30 відсотків, а помічникам керівників - на 30-40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений, за схемами посадових окладів, затвердженими цією постановою; ( Підпункт 1 "б" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 306 ( 306-2002-п ) від 13.03.2002 )

в) працівникам, посади яких не передбачені цією постановою, посадові оклади на рівні посадових окладів відповідних категорій працівників;

г) працівникам, які мають почесні звання "народний" та "заслужений" України та СРСР, підвищені посадові оклади відповідно на 40 та 20 відсотків, якщо їх діяльність за профілем відповідає почесному званню.

За наявності двох або більше звань підвищення посадових окладів працівникам здійснюється за одним (вищим) званням;

|) науковим працівникам, керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам і службовцям надбавки:

за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання) - до 50 відсотків посадового окладу.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються;

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

д) науковим працівникам, спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплати:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати, з інших причин у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цієї мети до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників (жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, а також осіб, які перебувають у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку) у розмірі до 30 відсотків посадового окладу за основною роботою, використовуючи для цієї мети економію заробітної плати на посадах, що займають відсутні з цих причин працівники;

е) робітникам умови і розміри оплати праці на рівні, визначеному для відповідних робітників установ, закладів та організацій бюджетної сфери;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes