Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів, Детальна інформація

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 640
0541 Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (18.05.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 18 травня 2001 р. N 541

Київ

Про внесення змін та визнання такими,

що втратили чинність,

деяких постанов Кабінету Міністрів України

з питань оплати праці працівників установ,

закладів та організацій окремих галузей

бюджетної сфери

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до деяких постанов Кабінету Міністрів України такі зміни:

1) у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 1995 р. N 167 ( 167-95-п ) "Про питання оплати праці окремих категорій працівників (невійськовослужбовців) Збройних Сил та інших військових формувань України":

в абзаці другому слова і цифри "крім тих працівників, на яких поширюється дія Закону України від 23 вересня 1994 р. "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань оплати праці" виключити;

абзац третій виключити;

2) у постанові Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 134 ( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 7, ст. 278);

а) у пункті 3:

абзац перший підпункту 4 "а" після слів "відсутнього працівника" доповнити словами "або за вакантною посадою";

абзац п'ятий підпункту 5 доповнити таким реченням: "Це обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ)";

доповнити пункт підпунктом 6 такого змісту:

"6) водіям автомобілів:

надбавки за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час";

б) у додатку 1:

у позиції "Завідувач навчально-виробничої (навчальної) майстерні, навчально-методичного кабінету; завідувач лабораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу; завідувачі відділень виробничої практики вищого навчального закладу I та II рівнів акредитації" підрозділу 2 розділу I цифри "160 - 170" замінити цифрами "160 - 185";

позицію "Художній керівник; головні: режисер, балетмейстер, хормейстер, диригент, художник; режисер-постановник, балетмейстер-постановник, художник-постановник" розділу IV доповнити словом "диригент";

у позиції "Головний, державний, провідний, старший тренер, начальник команди" розділу VI виключити слово "державний";

у підрозділі 1 розділу X слова "фахівці (головний державний інспектор рибоохорони)" замінити словами "головні фахівці";

назву розділу XVII доповнити словами "Звід пам'яток історії та культури України";

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes