Про стан відшкодування в 2000 році витрат державного бюджету на виконання державою гарантійних та кредитних зобов'язань за іноземними кредитами (18.05.2001), Детальна інформація

Про стан відшкодування в 2000 році витрат державного бюджету на виконання державою гарантійних та кредитних зобов'язань за іноземними кредитами (18.05.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 18.8
Скачувань: 822
0544 Про стан відшкодування в 2000 році витрат державного бюджету на виконання державою гарантійних та кредитних зобов'язань за іноземними кредитами (18.05.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 18 травня 2001 р. N 544

Київ

Про стан відшкодування в 2000 році витрат

державного бюджету на виконання державою гарантійних

та кредитних зобов'язань за іноземними кредитами

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1680 ( 1680-2001-п ) від 13.12.2001 )Кабінет Міністрів України відзначає, що на 1 січня 2001 р. прострочена заборгованість перед державним бюджетом, яка виникла внаслідок невиконання суб'єктами господарської діяльності зобов'язань за іноземними кредитами, становила 987 млн. доларів США, в тому числі за кредитами, спрямованими на задоволення потреб агропромислового комплексу, - 419 млн. доларів США (42 відсотки), промисловості - 351 млн. (36 відсотків), галузі охорони здоров'я - 114 млн. (11 відсотків), у нафтопродуктах - 48 млн. (5 відсотків), інших потреб - 55 млн. доларів США (6 відсотків загальної суми заборгованості). Протягом 2000 року зазначена заборгованість зросла на 249 млн. доларів США.

Із 73 юридичних осіб - позичальників 20 підприємств, борг яких становить 892 млн. доларів США (90 відсотків загальної суми), не здійснюють платежі за іноземними кредитами.

Найбільшу заборгованість за іноземними кредитами мають корпорація "Украгропромбіржа" - 118 млн. доларів США, відкрите акціонерне товариство "Макіївський металургійний комбінат" - 90 млн., акціонерне товариство закритого типу "Українська зовнішньоторговельна фірма "Біомед" - 82 млн., концерн "Украгротехсервіс" - 78 млн., Українська аграрна біржа - 60 млн., Криворізький державний гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь" - 58 млн., асоціація "Земля і люди" - 56 млн., фірма "Атон" і транснаціональна корпорація "Атон" - 39 млн., холдингова компанія "Реле та автоматика" - 39 млн., відкрите акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" - 36 млн., відкрите акціонерне товариство "Оріана" - 34 млн., спільне підприємство "Укрінтерцукор" - 30 млн., Державна акціонерна компанія "Хліб України" - 30 млн. доларів США.

Витрати державного бюджету на виконання державою гарантійних та кредитних зобов'язань за іноземними кредитами, залученими державою або під її гарантії, відшкодовані протягом 2000 року в сумі 80 млн. гривень, у тому числі шляхом звернення стягнення на предмет застави боржника або на його майно, що перебуває у податковій заставі, - 0,2 млн., звернення стягнення на кошти дебіторів боржника - 5 млн. гривень. Такий захід вживається до боржників органами державної податкової служби та державної виконавчої служби.

Результати аналізу відшкодування витрат державного бюджету свідчать про те, що звернення стягнення на предмет застави боржника або на його майно не дає очікуваних результатів.

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні підприємства або яким передано повноваження з управління корпоративними правами господарських товариств, у статутних фондах яких державі належить понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) і які мають прострочену заборгованість за іноземними кредитами, залученими державою або під її гарантії, усунулися від роботи з погашення цієї заборгованості. Такий стан справ є неприпустимим, оскільки це призводить до додаткового навантаження на державний бюджет.

З метою забезпечення погашення заборгованості за іноземними кредитами, залученими державою або під її гарантії, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Визнати неефективною роботу Державної податкової адміністрації, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства аграрної політики, Міністерства охорони здоров'я, Фонду державного майна, Державного комітету промислової політики, Державного казначейства з відшкодування витрат державного бюджету на виконання державою гарантійних та кредитних зобов'язань за іноземними кредитами, залученими державою або під її гарантії.

2. Центральним і місцевим органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні підприємства або яким передано повноваження з управління корпоративними правами господарських товариств, у статутних фондах яких державі належить понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) і які мають прострочену заборгованість за іноземними кредитами, залученими державою або під її гарантії, забезпечити:

своєчасне і в повному обсязі погашення та обслуговування зазначеними державними підприємствами і господарськими товариствами іноземних кредитів, залучених державою або під її гарантії, погашення простроченої заборгованості та відшкодування витрат державного бюджету на виконання гарантійних та кредитних зобов'язань за цими кредитами;

перегляд в місячний термін контрактів з керівниками зазначених державних підприємств і господарських товариств з метою включення до них умови щодо відповідальності керівника, в тому числі розірвання з ним контракту, в разі ухилення від погашення та обслуговування іноземних кредитів.

3. Установити, що в 2001 році критерієм ефективності роботи центральних органів виконавчої влади з погашення заборгованості за іноземними кредитами, залученими державою або під її гарантії, є забезпечення надходження коштів до державного бюджету за графіками згідно з додатками 1 і 2.

4. Міністерству фінансів разом з Міністерством юстиції забезпечити в місячний термін підготовку проекту звернення Кабінету Міністрів України до Вищого арбітражного суду щодо узагальнення практики розгляду судами справ, пов'язаних з погашенням юридичними особами заборгованості, що виникла за іноземними кредитами, залученими державою або під її гарантії.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 27

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes