Про затвердження Порядку фінансування з державного бюджету санаторно-курортних закладів у 2001 році (22.05.2001), Детальна інформація

Про затвердження Порядку фінансування з державного бюджету санаторно-курортних закладів у 2001 році (22.05.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 8
Скачувань: 894
0548 Про затвердження Порядку фінансування з державного бюджету санаторно-курортних закладів у 2001 році (22.05.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 22 травня 2001 р. N 548

Київ

Про затвердження Порядку фінансування з

державного бюджету санаторно-курортних

закладів у 2001 році

Відповідно до статті 58 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок фінансування з державного бюджету санаторно-курортних закладів у 2001 році (додається).

Міністерству фінансів і Державному казначейству здійснювати фінансування санаторно-курортних закладів у 2001 році відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 травня 2001 р. N 548

ПОРЯДОК

фінансування з державного бюджету

санаторно-курортних закладів у 2001 році

1. Цей Порядок визначає процедуру фінансування санаторно-курортних закладів незалежно від їх підпорядкування (далі - санаторії), що призначені для обслуговування на пільгових умовах закріпленого контингенту громадян за службовою або професійною ознакою і мають статус бюджетних установ, на утримання яких передбачені кошти в Державному бюджеті України на 2001 рік ( 2120-14 ).

2. Санаторії, зберігаючи протягом 2001 року статус бюджетних установ, зареєстрованих як неприбуткові, реалізують путівки за повну вартість (включаючи всі поточні та капітальні видатки) із зарахуванням коштів від їх реалізації до спеціального фонду державного бюджету. Видатки на утримання санаторію покриваються за рахунок надходжень від реалізації путівок та інших власних надходжень.

3. У разі перевищення видатків на утримання санаторію над доходами від реалізації путівок та інших власних надходжень йому надається, як виняток, фінансова допомога - трансферт із загального фонду державного бюджету за рахунок асигнувань, передбачених на його утримання в Державному бюджеті України на 2001 рік, з внесенням починаючи з 1 січня 2001 р. до розпису видатків державного бюджету, а також до кошторисів санаторіїв у встановленому порядку відповідних змін до розподілу бюджетних призначень за категоріями видатків. Асигнування, що передбачені за всіма кодами економічної класифікації коштів державного бюджету, відображаються виключно як трансферти.

4. Кошти, які надійшли із загального фонду державного бюджету з 1 січня 2001 р. до набрання чинності цим Порядком, та здійснені за цей період касові видатки за рахунок зазначеного фонду, відображені в обліку за відповідними категоріями видатків (виплата заробітної плати, придбання продуктів харчування, оплата комунальних послуг, капітального ремонту тощо), підлягають переведенню у трансферти, а фактичні видатки - на фактичні видатки загального фонду державного бюджету за трансфертами. Такі зміни вносяться санаторіями одноразово відповідними бухгалтерськими проведеннями у місяці, що настає після місяця набрання чинності цим Порядком. Територіальні органи Державного казначейства вносять аналогічні зміни в облік казначейських операцій та надають інформацію про коригування перерахованих з державного бюджету коштів Державному казначейству для оформлення документів і внесення змін до облікових даних.

5. Протягом кварталу перерахування трансфертних платежів на реєстраційні рахунки санаторіїв проводиться в міру виділення Державним казначейством коштів для поточного фінансування в межах бюджетних асигнувань, передбачених помісячним розписом асигнувань загального фонду державного бюджету на відповідний період наростаючим підсумком з початку року.

6. З реєстраційного рахунка санаторію за видатками загального фонду державного бюджету може здійснюватися оплата рахунків за будь-якими операціями, пов'язаними з утриманням санаторію.

7. Після закінчення кожного кварталу і року за формою згідно з додатком складається розрахунок трансферту, який повинен одержати санаторій за показниками фінансової звітності відповідного періоду, виходячи з фактичних витрат на утримання санаторію та з урахуванням сум кредиторської заборгованості, зменшеної на суму дебіторської заборгованості станом на 1 січня 2001 р. (далі - фактичні видатки на утримання), і фактичних доходів спеціального фонду від реалізації путівок та інших власних надходжень з урахуванням залишку цих коштів на зазначену дату. Розрахунок подається територіальному органу Державного казначейства, в якому обслуговується санаторій, одночасно з квартальною та річною фінансовою звітністю, а після візування цим органом - головному розпоряднику коштів державного бюджету. Головний розпорядник коштів одночасно з поданням Державному казначейству зведеної квартальної та річної фінансової звітності подає Мінфіну за встановленою формою зведений розрахунок за підпорядкованими санаторіями. До зведеного розрахунку додаються копії розрахунків за всіма підпорядкованими санаторіями.

B*

t

v

x

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes