Про основні засади складання проекту Державного бюджету України на 2002 рік (28.05.2001), Детальна інформація

Про основні засади складання проекту Державного бюджету України на 2002 рік (28.05.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9.6
Скачувань: 677
0590 Про основні засади складання проекту Державного бюджету України на 2002 рік (28.05.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 28 травня 2001 р. N 590

Київ

Про основні засади складання

проекту Державного бюджету України на 2002 рік

Розглянувши підготовлені Міністерством фінансів попередні показники проекту Державного бюджету України на 2002 рік та розроблені Міністерством економіки попередні Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2002 рік, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Міністерству фінансів доопрацювати схвалені Кабінетом Міністрів України Основні напрями бюджетної політики на 2002 рік з урахуванням відповідних положень позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України щодо основних напрямів бюджетної політики на 2002 рік і подати їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

2. Міністерству фінансів, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади покласти в основу розрахунку базових показників проекту Державного бюджету України на 2002 рік схвалені Кабінетом Міністрів України Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2002 рік.

3. Міністерству палива та енергетики, Державному комітетові промислової політики, Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", Міністерству економіки подати до 1 червня 2001 р. Міністерству фінансів розрахунки та обгрунтування ставок рентних платежів за нафту і природний газ власного видобутку, відрахувань від плати за транзит нафти, природного газу та аміаку, фізичні обсяги видобутку і транспортування зазначеної сировини для врахування у проекті Державного бюджету України на 2002 рік.

4. Фонду державного майна, Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва разом з Міністерством фінансів подати у місячний термін Кабінетові Міністрів України проект законодавчого акта, згідно з яким до державного бюджету перераховується не менш як 50 відсотків прибутку (доходу) акціонерних товариств, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів відповідно до частки, яка належить державі у статутних фондах цих товариств.

5. Фонду державного майна відповідно до Указу Президента України від 29 грудня 1999 р. N 1626 ( 1626/99 ) "Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні" та Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України від 18 травня 2000 р. N 1723 ( 1723-14 ) "Про Державну програму приватизації", подати до 1 липня 2001 р. Кабінетові Міністрів України план заходів із забезпечення надходжень від приватизації державного майна у 2002 році до загального фонду державного бюджету в обсязі не менш як 1 млрд. доларів США та пропозиції щодо їх реалізації.

6. Міністерству екології та природних ресурсів, Державному комітетові по земельних ресурсах внести до 15 червня 2001 р. Міністерству фінансів пропозиції щодо визначення прогнозних сум та порядку зарахування до державного і місцевих бюджетів у 2002 році коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення відповідно до статті 2 Указу Президента України від 4 лютого 2000 р. N 168 ( 168/2000 ) "Про заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення".

7. Державній податковій адміністрації і Державній митній службі укласти у двотижневий термін з Міністерством фінансів угоди про щомісячний обмін інформацією з питань проведення прогнозних розрахунків дохідної частини бюджету.

8. Передбачити формування проекту Державного бюджету України на 2002 рік на бездефіцитній основі.

9. Передбачити у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" відмову від надання державних гарантій забезпечення зобов'язань юридичних осіб за одержаними іноземними кредитами, за винятком кредитів, що надаються міжнародними фінансовими організаціями.

10. З метою ефективного управління державним боргом передбачити в проекті Державного бюджету України на 2002 рік можливість дострокового викупу боргових зобов'язань держави в межах коштів, визначених на погашення та обслуговування державного боргу.

11. Передбачити у проекті Закону України "Про Державний бюджет на 2002 рік" припинення на 2002 рік дії пункту 3 статті 1 та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" з перенесенням сум платежів, які припадають на 2002 рік, рівними частинами на 2005 - 2009 роки.

З метою зменшення навантаження на державний бюджет у 2002 - 2004 роках Міністерству фінансів подати у двотижневий термін на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України".

12. Установити, що під час складання проекту Державного бюджету України на 2002 рік застосовується програмно-цільовий підхід, який передбачає затвердження державного бюджету в розрізі бюджетних програм головних розпорядників коштів державного бюджету (далі - головні розпорядники).

Міністерству фінансів за участю головних розпорядників визначити перелік бюджетних програм, за якими подаються бюджетні запити на 2002 рік, та внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо остаточного їх переліку у проекті Державного бюджету України на 2002 рік.

13. Міністерству фінансів під час формування і виконання бюджету на 2002 рік застосувати функціональну класифікацію видатків бюджетів, приведену у відповідність з міжнародними стандартами.

14. Міністерству фінансів довести у тижневий термін до головних розпорядників граничні обсяги видатків загального фонду проекту Державного бюджету України на 2002 рік виходячи з прогнозного обсягу ресурсів на зазначений рік разом з інструктивними документами, необхідними для складання бюджетних запитів на 2002 рік.

Головним розпорядникам подати до 2 липня ц.р. Міністерству фінансів бюджетні запити на 2002 рік згідно з установленими вимогами.

Міністерству фінансів не враховувати під час розгляду бюджетних запитів видатки, щодо яких головними розпорядниками не подано належне об|рунтування або порушено вимоги, визначені в інструктивних документах Міністерства фінансів.

15. Головним розпорядникам під час підготовки бюджетних запитів на 2002 рік здійснити перегляд видів діяльності та інвентаризацію видатків, що проводяться у 2001 році за рахунок коштів бюджету, розподіливши граничні обсяги видатків загального фонду проекту Державного бюджету України на 2002 рік за пріоритетними бюджетними програмами для забезпечення виконання своїх основних функцій та реалізації державних цільових програм. Розглянути питання щодо можливості фінансування окремих програм за рахунок небюджетних джерел, розширення платних послуг, оптимізації структури і кількісного складу установ та організацій, що належать до сфери управління.

B*

|

~

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes