Питання Міжвідомчої координаційної ради з питань будівництва вітрових електростанцій (21.06.2001), Детальна інформація

Питання Міжвідомчої координаційної ради з питань будівництва вітрових електростанцій (21.06.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 7.1
Скачувань: 1428
0676 Питання Міжвідомчої координаційної ради з питань будівництва вітрових електростанцій (21.06.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 21 червня 2001 р. N 676

Київ

Питання Міжвідомчої координаційної

ради з питань будівництва вітрових

електростанцій

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань будівництва вітрових електростанцій (додається).

Затвердити персональний склад цієї Ради згідно з додатком.

Державному комітетові промислової політики вирішити питання щодо організаційно-технічного та іншого забезпечення діяльності зазначеної Ради.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 червня 2001 р. N 676

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу координаційну раду

з питань будівництва вітрових електростанцій

1. Міжвідомча координаційна рада з питань будівництва вітрових електростанцій (далі - Рада) є постійно діючим робочим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України.

Рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

2. Основними завданнями Ради є:

сприяння взаємодії міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, окремих підприємств і організацій незалежно від їх підпорядкування та форми власності в питаннях виробництва вітрових електроустановок, вітроенергетичного обладнання та будівництва вітрових електростанцій в Україні;

визначення структури, організаційної схеми та механізму реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій (далі - Комплексна програма);

узгодження головних напрямів і прогнозних показників розвитку вітроенергетики, визначення шляхів і механізмів їх реалізації;

здійснення заходів щодо виробництва сучасного вітроенергетичного та іншого енергетичного обладнання з урахуванням досвіду і тенденцій світового розвитку вітроенергетики;

вирішення інших питань щодо виконання завдань Комплексної програми.

3. Рада має право:

координувати діяльність міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, регіонів, підприємств, наукових, проектних і конструкторських організацій, пов'язану з реалізацією Комплексної програми;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes