Про Програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 роки (11.07.2001), Детальна інформація

Про Програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 роки (11.07.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 21
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 23
Скачувань: 850
0790 Про Програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 роки (11.07.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 11 липня 2001 р. N 790

Київ

Про Програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

на 2001-2003 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 роки (далі - Програма), що додається.

2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити та затвердити відповідні програми з урахуванням затвердженої цією постановою Програми, а також вжити заходів до залучення для їх виконання коштів місцевих бюджетів та з інших джерел фінансування.

3. Фінансування заходів Програми в 2001 році, яке проводитиметься за рахунок коштів державного бюджету, здійснювати в межах асигнувань, передбачених відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.

4. Міністерству економіки і Міністерству фінансів під час формування показників проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України і Державного бюджету України на 2002 і 2003 роки передбачати виходячи з можливостей бюджету цільові асигнування на реалізацію заходів Програми.

5. Міністерству охорони здоров'я, іншим центральним органам виконавчої влади організувати роботу, пов'язану із залученням вітчизняних та іноземних інвестицій, коштів міжнародних фінансових організацій, благодійних фондів для реалізації заходів Програми.

6. Державному комітетові інформаційної політики, телебачення і радіомовлення провадити систематичне інформування населення про хід виконання Програми.

7. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям здійснювати контроль за реалізацією заходів Програми та щороку до грудня подавати відповідну інформацію Міністерству охорони здоров'я, а Міністерству охорони здоров'я щороку до березня інформувати Кабінет Міністрів України про результати виконання Програми.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 липня 2001 р. N 790

ПРОГРАМА

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

на 2001-2003 роки

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ВІЛ-інфекція та її кінцева стадія СНІД стали в останні роки однією з найважливіших проблем. Жодна країна не може вважати, що загроза її минула, оскільки у світі реєструються нові випадки інфікування. За 20-літню історію поширення цієї хвороби ВІЛ вразив близько 55 млн. чоловік, з них майже 21,8 млн. вже померли.

Україна не є винятком в загальному епідемічному світовому просторі. Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу охопила більшість регіонів нашої країни. Розпочавшись поодинокими випадками інфікування в 1987 році, ВІЛ-інфекція поступово поширювалась. З 1995 року епідемія набрала особливо загрозливого характеру, що пов'язано з проникненням вірусу в середовище ін'єкційних споживачів наркотиків, а через них - інших верств населення. Згідно з результатами епідеміологічного нагляду, за 1987-2000 роки в Україні зареєстровано 36 889 ВІЛ-інфікованих, у тому числі 2025 дітей; діагностовано СНІД у 2040 осіб, з них 1000 вже померли. Слід відзначити, що в останні два роки збудник активно поширюється всіма трьома шляхами: через кров серед споживачів ін'єкційних наркотиків, статеві стосунки та від матері до дитини.

На епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу впливають чинники, які загострюють критичну ситуацію в країні, а саме: економічна нестабільність, зростання безробіття, наркотизації, проституції; низька ефективність профілактичних заходів.

Аналіз епідемічної ситуації та заходів протидії епідемії, які до цього часу проводилися в країні, дав змогу визначити пріоритетні напрями профілактичного втручання, які увійшли до Програми профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 роки (далі - Програма), а саме: інформаційно-освітня робота з дітьми та молоддю, просвітницька діяльність засобів масової інформації, попередження поширення ВІЛ серед населення, забезпечення медико-соціальною допомогою ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, здійснення контролю за епідемією.

Основоположними принципами Програми є:

визначення проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу одним із пріоритетів держави у галузі соціального розвитку та охорони здоров'я;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes