Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини (26.07.2001), Детальна інформація

Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини (26.07.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 7.4
Скачувань: 860
0915 Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини (26.07.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 26 липня 2001 р. N 915

Київ

Про впровадження системи збирання,

сортування, транспортування, переробки

та утилізації відходів як вторинної сировини

З метою створення умов для організації збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини, а також зменшення негативного впливу відходів на довкілля Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства економіки щодо перетворення державної компанії з переробки та утилізації використаної тари й упаковки "Укртарапереробка" в державну компанію "Укрекокомресурси" (далі - Компанія) з віднесенням її до сфери управління Міністерства економіки та покладенням на неї виконання функцій щодо розроблення і організації впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів, у тому числі використаної тари (упаковки) вітчизняного та імпортного виробництва, як вторинної сировини.

2. Затвердити тарифи на послуги із збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки) згідно з додатком.

Зазначені тарифи вводяться в дію після затвердження порядку збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки) та порядку здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі (упаковці) і застосовуються лише до мінімальних норм утилізації використаної тари (упаковки), встановлених у пункті 3 цієї постанови.

3. Установити такі мінімальні норми утилізації використаної тари (упаковки) для підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які вироблять або імпортують продукцію в тарі (упаковці), у відсотках до загальної маси тари (упаковки): 2001 рік - 5; 2002 рік - 5; 2003 рік - 10; 2004 рік - 15; 2005 рік - 20.

4. Дія цієї постанови не поширюється на тару (упаковку) експортної продукції, хліба, хлібобулочних виробів та молока, продукції гуманітарної і технічної допомоги.

5. Установити, що:

а) підприємства, установи, організації усіх форм власності, що використовують тару (упаковку) для пакування і транспортування продукції, можуть самостійно забезпечувати її приймання і утилізацію або укладати договори з Компанією чи іншими спеціалізованими підприємствами про надання їм послуг із збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації їх використаної тари (упаковки);

плата за надання Компанією зазначених послуг встановлюється відповідно до тарифів, затверджених пунктом 2 цієї постанови, та вноситься підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, що використовують тару (упаковку) для пакування і транспортування продукції і не забезпечують її приймання та утилізацію, на спеціальний рахунок Компанії щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом;

б) кошти, які надходять на рахунок Компанії від надання послуг із збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки), спрямовуються:

у розмірі 50 відсотків - Кримському республіканському, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням Компанії для провадження діяльності, пов'язаної із збиранням, сортуванням, транспортуванням, переробкою та утилізацією використаної тари (упаковки), і використовуються за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на конкурсних засадах і реалізуються у формі інвестиційних проектів;

у розмірі 45 відсотків - на створення та розширення в усіх регіонах України матеріально-технічної бази для забезпечення роздільного збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки); розроблення та впровадження прогресивних технологій і обладнання; реалізацію на конкурсній основі інвестиційних проектів, спрямованих на впровадження нових технологій у сфері поводження з відходами; рекламно-освітню роботу; проведення наукових досліджень, науково-методичних конференцій з питань поводження з відходами; підготовку та перепідготовку спеціалістів у цій сфері;

>

®

°

\x00B2

\x00BA

1/4

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x2B1BA\x1C00ртування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки), стороною яких є Компанія; реалізацію науково-технічної та інвестиційної політики у цій сфері; утримання і забезпечення діяльності Компанії, її Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь.

Контроль за цільовим використанням зазначених коштів здійснює Міністерство економіки.

6. Міністерству економіки:

а) за погодженням з Антимонопольним комітетом розробити та затвердити у місячний термін:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes