Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 1994 р. N 765 (08.08.2001), Детальна інформація

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 1994 р. N 765 (08.08.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.5
Скачувань: 833
0947 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 1994 р. N 765 (08.08.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 8 серпня 2001 р. N 947

Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 729 ( 729-2002-п ) від 01.06.2002 )

Про внесення змін до постанови

Кабінету Міністрів України від

11 листопада 1994 р. N 765

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 1994 р. N 765 ( 765-94-п ) "Про запровадження механізму запобігання монополізації товарних ринків" у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 1997 р. N 499 ( 499-97-п ) (ЗП України, 1995 р., N 1, ст. 23; Офіційний вісник України, 1997 р., число 21, с. 71; 1999 р., N 47, ст. 2303; 2000 р., N 20, ст. 832) такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 1 слова "набуття в інший спосіб контролю" замінити словами "створення суб'єкта господарювання шляхом набуття в інший спосіб контролю";

2) підпункт "г" викласти у такій редакції:

"г) вступу одного або декількох суб'єктів господарювання в об'єднання, якщо хоч би один із суб'єктів господарювання, що вступає або є учасником об'єднання, або саме об'єднання займає монопольне становище на певному товарному ринку, або загальна частка засновників (учасників) об'єднання разом з об'єднанням після вступу до нього цих суб'єктів господарювання або частка об'єднання на певному ринку перевищуватиме 35 відсотків";

3) доповнити пункт підпунктом "г-1" такого змісту:

"г-1) вступу одного або декількох суб'єктів господарювання в об'єднання, якщо сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації товарів суб'єктів господарювання, що вступають до об'єднання, та самого об'єднання разом з його засновниками (учасниками) за підсумками останнього фінансового року перевищує суму грошового еквівалента, що дорівнює 12 млн. доларів США, і при цьому сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації товарів у об'єднання разом з його засновниками (учасниками) та сумарна вартість активів чи сумарний обсяг реалізації товарів хоча б у одного із суб'єктів господарювання, що вступає до об'єднання, перевищують суму грошового еквівалента, що дорівнює 1 млн. доларів США";

4) доповнити пункт підпунктом "і-1" такого змісту:

"і-1) набуття права власності або управління (користування) майном, передбаченого підпунктами "и" та "і" цього пункту, якщо сума часток на певному товарному ринку суб'єкта господарювання, який його набуває, та юридичної особи (суб'єкта господарювання, до складу якого входить ця юридична особа), частки (акції, паї), активи (майно) якої набуваються, після набуття буде перевищувати 35 відсотків незалежно від вартісних показників (вартості активів, обсягу реалізації товарів)";

5) підпункт "і" викласти в такій редакції:

d

\x20AC

B*

l

I

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x42E9\x0089\x1A00них у підпунктах "и" та "і" цього пункту часток (акцій, паїв), активів (майна) у вигляді цілісного майнового комплексу чи структурного підрозділу суб'єкта господарювання монопольним утворенням або часток (акцій, паїв), активів (майна) у вигляді цілісного майнового комплексу суб'єкта господарювання чи структурного підрозділу суб'єкта господарювання монопольного утворення незалежно від сумарної вартості активів, сумарного обсягу реалізації товарів, вартості активів, обсягу реалізації товарів, зазначених у підпункті "и" цього пункту, та сумарної вартості активів (майна), зазначеної у підпункті "і" цього пункту";

6) підпункт "м" викласти в такій редакції:

"м) створення суб'єкта господарювання шляхом набуття в інший спосіб, ніж зазначено у підпунктах "а" - "є" та "и" - "л" цього пункту, контролю у значенні, наведеному в абзаці тринадцятому статті 1 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", ( 2132-12 ) над одним або кількома суб'єктами господарювання, якщо сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації товарів на кінець останнього фінансового року суб'єкта (суб'єктів) господарювання, який набуває контроль, суб'єкта (суб'єктів) господарювання, над яким набувається контроль, перевищує суму грошового еквівалента, що дорівнює 12 млн. доларів США, і при цьому не менш як у будь-яких двох із зазначених суб'єктів господарювання вартість активів або обсягів реалізації товарів перевищує суму грошового еквівалента, що дорівнює І млн. доларів США у кожного, або коли загальна частка зазначених суб'єктів господарювання на певному ринку перевищує 35 відсотків, або коли хоч один із зазначених суб'єктів господарювання займає монопольне становище на ринку, або голи частка створюваного суб'єкта господарювання на певному товарному ринку явно перевищуватиме 35 відсотків";

7) доповнити пункт новим абзацом двадцять третім такого змісту:

"Не потребує згоди Антимонопольного комітету або його органів створення суб'єкта господарювання двома та більше засновниками (учасниками), якщо при цьому лише один з них отримає контроль над створюваним суб'єктом господарювання, а з решти засновників (учасників) створюваного суб'єкта господарювання жоден не володітиме часткою статутного фонду, що забезпечує досягнення або перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління створюваного суб'єкта господарювання, і його сумарна частка не перевищуватиме на певному товарному ринку 35 відсотків."

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes