Про затвердження наукової програми дослідження розвитку державної служби та вдосконалення кадрового забезпечення державного управління (08.08.2001), Детальна інформація

Про затвердження наукової програми дослідження розвитку державної служби та вдосконалення кадрового забезпечення державного управління (08.08.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 17.1
Скачувань: 901
0953 Про затвердження наукової програми дослідження розвитку державної служби та вдосконалення кадрового забезпечення державного управління (08.08.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 8 серпня 2001 р. N 953

Київ

Про затвердження наукової програми дослідження

розвитку державної служби та вдосконалення

кадрового забезпечення державного управління

Відповідно до пункту 31 заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2000 - 2001 роки, схвалених Указом Президента України від 26 липня 2000 р. N 925 ( 925/2000 ), Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити наукову програму дослідження розвитку державної служби та вдосконалення кадрового забезпечення державного управління (далі - Програма), що додається.

2. Покласти на Головне управління державної служби функції державного замовника робіт Програми.

Головному управлінню державної служби щороку визначати тематику наукових досліджень виходячи із змісту заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні.

3. Міністерству економіки і Міністерству фінансів під час формування показників Державної програми економічного і соціального розвитку України і Державного бюджету України передбачати у 2002 - 2004 роках видатки на фінансування Програми.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 серпня 2001 р. N 953

НАУКОВА ПРОГРАМА

дослідження розвитку державної служби та вдосконалення

кадрового забезпечення державного управління

Аналіз сучасного стану розвитку державної служби

Становлення державної служби та її кадрового потенціалу визначено Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ). З часу його прийняття створено нормативно-правову базу у сфері державної служби, яка включає понад 650 нормативно-правових актів, серед яких 37 законів, понад 200 указів і розпоряджень Президента України, 400 актів Кабінету Міністрів України та Головдержслужби. Цими документами визначені основи функціонування інституту державної служби, порядок прийняття на державну службу, її проходження, формування кадрового резерву, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також матеріального забезпечення і соціального захисту державних службовців.

Розбудова інституту державної служби набула системного характеру після затвердження Указом Президента України від 10 листопада 1995 р. N 1035 ( 1035/95 ) Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій. Цим документом разом з Указами Президента України від 19 травня 1995 р. N 381 ( 381/95 ) "Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками державних підприємств, установ і організацій", від 30 травня 1995 р. N 398 ( 398/95 ) "Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців" започатковано розроблення і прийняття нормативно-правових актів з удосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, конкурсного відбору, стажування, формування кадрового резерву, організації та проведення атестації, декларування доходів, навчання державних службовців.

Відповідно до актів Кабінету Міністрів України створюється Єдина державна комп'ютерна система "Кадри" та Генеральний реєстр контрактів з керівниками державних підприємств і головами правлінь акціонерних товариств, контрольний пакет акцій яких належить державі.

Кабінетом Міністрів України затверджено порядки проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців; стажування у державних органах; формування кадрового резерву для державної служби та керівників державних підприємств, установ і організацій; перебування на державній службі працівників патронажної служби; роботи з кадрами в центральних і місцевих органах виконавчої влади; ведення особових справ державних службовців; розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, голів, заступників голів та керівників апарату місцевих державних адміністрацій.

Діє система професійного навчання державних службовців та керівників державних підприємств, установ і організацій, до складу якої входять Українська Академія державного управління при Президентові України з філіалами у містах Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові, а також 9 вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, які готують магістрів державного управління. У кожному регіоні працюють центри підвищення кваліфікації; до цієї роботи залучені галузеві заклади післядипломної освіти. Запроваджено нову освітню галузь "державне управління" і, зокрема, освітньо-професійну програму підготовки магістрів за спеціальністю "державна служба", різні види підвищення кваліфікації державних службовців від короткотермінових тематичних семінарів до навчання за професійними програмами.

Утворено Головне управління державної служби (Головдержслужба), яке відповідає за проведення єдиної державної політики у сфері державної служби та функціональне управління державною службою. З метою координації наукових досліджень з проблем державної служби та сприяння вирішенню питань в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців при Головдержслужбі функціонує Науково-методична рада.

З метою подальшого вдосконалення державної служби у 2000 році прийнято Укази Президента України від 11 лютого 2000 р. N 207 ( 207/2000 ) "Про вдосконалення діяльності державних органів, роботи державних службовців та підвищення ефективності використання бюджетних коштів" та від 11 лютого 2000 р. N 208 ( 208/2000 ) "Про підвищення ефективності системи державної служби". Розроблено і введено в дію наказом Головдержслужби від 23 жовтня 2000 р. N 58 ( z0783-00 ) Загальні правила поведінки державного службовця. Утворено Координаційну раду з питань державної служби при Президентові України, завданням якої, зокрема, є визначення шляхів, засобів і форм реалізації основних напрямів державної політики у сфері державної служби, об'єднання зусиль державних органів щодо підвищення її ефективності.

З метою забезпечення єдиних підходів до процедур обліку державних органів і посад Головдержслужба запровадила як стандарт державної служби Перелік державних органів, установ і організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до відповідних категорій посад державних службовців, а також Реєстр посад державних службовців.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes