Про утворення Міжвідомчої комісії з питань навчання в Україні іноземців та осіб без громадянства (09.08.2001), Детальна інформація

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань навчання в Україні іноземців та осіб без громадянства (09.08.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.8
Скачувань: 562
0977 Про утворення Міжвідомчої комісії з питань навчання в Україні іноземців та осіб без громадянства (09.08.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 9 серпня 2001 р. N 977

Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань навчання

в Україні іноземців та осіб без громадянства

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань навчання в Україні іноземців та осіб без громадянства.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань навчання в Україні іноземців та осіб без громадянства (додається).

3. Затвердити головою Міжвідомчої комісії з питань навчання в Україні іноземців та осіб без громадянства заступника Міністра освіти і науки Степка Михайла Филимоновича.

Голові Міжвідомчої комісії з питань навчання в Україні іноземців та осіб без громадянства затвердити у місячний термін персональний склад Комісії.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 серпня 2001 р. N 977

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу комісію з питань навчання

в Україні іноземців та осіб без громадянства

1. Міжвідомча комісія з питань навчання в Україні іноземців та осіб без громадянства (далі - Комісія) є постійно діючим дорадчим координаційним органом при МОН для забезпечення реалізації права іноземців та осіб без громадянства на здобуття освіти в Україні і виконання міжнародних договорів України з підготовки фахівців для зарубіжних країн.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких дана Верховною Радою України, та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

організація підготовки та внесення в установленому порядку пропозицій про розроблення і вдосконалення нормативно-правової бази з питань навчання в Україні іноземців та осіб без громадянства;

координація діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань навчання в Україні іноземців та осіб без громадянства.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

організує підготовку проектів нормативно-правових актів з питань навчання в Україні іноземців та осіб без громадянства;

розглядає проекти нормативно-правових актів з питань навчання в Україні іноземців та осіб без громадянства і подає МОН відповідні пропозиції;

бере участь у розробленні та реалізації заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародних договорів з питань підготовки фахівців для зарубіжних країн;

B*

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes