Про Державну службу заповідної справи (09.08.2001), Детальна інформація

Про Державну службу заповідної справи (09.08.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 7.6
Скачувань: 813
1000 Про Державну службу заповідної справи (09.08.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 9 серпня 2001 р. N 1000

Київ

Про Державну службу

заповідної справи

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про Державну службу заповідної справи, що додається.

2. Установити, що Державна служба заповідної справи є правонаступником Головного управління національних природних парків і заповідної справи.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 13 березня 1995 р. N 170 ( 170-95-п ) "Про Головне управління національних природних парків і заповідної справи Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 134);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 червня 1995 р. N 358 ( 358-95-р ).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 серпня 2001 р. N 1000

ПОЛОЖЕННЯ

про Державну службу заповідної справи

1. Державна служба заповідної справи (далі - Служба) є урядовим органом державного управління, яка діє у складі Мінекоресурсів і підпорядковується йому.

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінекоресурсів.

У межах своїх повноважень Служба організовує та здійснює систематичний контроль за виконанням актів законодавства, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і подає їх на розгляд Мінекоресурсів.

3. Основними завданнями Служби є:

участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері збереження та невиснажливого використання природно-заповідного фонду, відтворення його природних комплексів та об'єктів;

забезпечення державного управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду;

здійснення державного контролю за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

забезпечення збереження біологічного та ландшафтного різноманіття на територіях природно-заповідного фонду;

підготовка пропозицій щодо сталого розвитку репрезентативної мережі природно-заповідного фонду та формування національної екологічної мережі.

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes