Про Державний департамент туризму (09.08.2001), Детальна інформація

Про Державний департамент туризму (09.08.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9.9
Скачувань: 1083
1001 Про Державний департамент туризму (09.08.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 9 серпня 2001 р. N 1001

Київ

Про Державний департамент туризму

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про Державний департамент туризму (додається).

2. Розмістити Державний департамент туризму у будинку по вул. Ярославів Вал, 36, у м. Києві загальною площею 1787 кв. метрів на умовах суборенди.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 серпня 2001 р. N 1001

ПОЛОЖЕННЯ

про Державний департамент туризму

1. Державний департамент туризму (Держтуризм) є урядовим органом державного управління у сфері туризму, що діє у складі Держкоммолодьспорттуризму та підпорядковується йому.

2. Держтуризм у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкоммолодьспорттуризму, а також цим Положенням.

У межах своїх повноважень Держтуризм організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Держтуризм узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на розгляд Держкоммолодьспорттуризму.

3. Основними завданнями Держтуризму є:

участь у формуванні та реалізації державної політики з питань туризму;

розроблення та реалізація державних цільових програм розвитку туристично-рекреаційної сфери, удосконалення ринку туристичних послуг з метою становлення туризму як високорентабельної сфери економіки;

визначення перспектив і напрямів розвитку внутрішнього, зарубіжного та іноземного туризму, розбудови його матеріально-технічної бази;

міжгалузева координація та функціональне регулювання з питань туризму;

організація та розвиток системи наукового, інформаційно-рекламного забезпечення туристично-рекреаційної сфери;

залучення громадян до раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з культурною спадщиною, природним середовищем, організація оздоровчого туризму для населення;

розширення співробітництва з міжнародними туристичними організаціями, участь у міжнародних програмах розвитку туристично-рекреаційної сфери.

4. Держтуризм відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє разом з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування за участю громадських організацій концепції, програми з питань туризму та забезпечує їх реалізацію;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes