Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. N 615 (15.08.2001), Детальна інформація

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. N 615 (15.08.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 13.6
Скачувань: 1141
1053 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. N 615 (15.08.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 15 серпня 2001 р. N 1053

Київ

Про внесення змін до постанови

Кабінету Міністрів України

від 10 серпня 1993 р. N 615

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. N 615 ( 615-93-п ) "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності" (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 31; 1996 р., N 18, ст. 526; Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1394; 1999 р., N 42, ст. 2096; 2000 р., N 26, ст. 1096) такі зміни:

1) у пункті 3 постанови слова "підлягає обмеженню, ліцензії на цю діяльність видаються суб'єктам підприємництва уповноваженим органом виконавчої влади в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" замінити словами "підлягає ліцензуванню, ліцензії на цю діяльність видаються суб'єктам господарювання органом ліцензування у порядку, встановленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 );

2) Положення про Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ, затверджене зазначеною постановою, викласти у новій редакції (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 серпня 1993 р. N 615 ( 615-93-п )

(у редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 15 серпня 2001 р. N 1053)

ПОЛОЖЕННЯ

про Державну службу охорони при

Міністерстві внутрішніх справ

1. Державна служба охорони при Міністерстві внутрішніх справ (далі - Державна служба охорони) створена для здійснення заходів охорони щодо нерухомих об'єктів та іншого майна, в тому числі вантажів, а також грошових знаків, цінних паперів та інших цінностей, що перевозяться, інкасації в місцях, не охоплених централізованою службою інкасації і перевезень цінностей Національного банку, забезпечення особистої безпеки громадян на договірних засадах.

Державна служба охорони є підпорядкованою Міністру внутрішніх справ єдиною централізованою системою, очолюваною Центральним агентством Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ (далі - Центральне агентство), яка складається з регіональних (міжрегіональних) представництв Центрального агентства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - представництва) та підпорядкованих йому підрозділів охорони: міських, районних, міжрайонних бюро, підрозділів воєнізованої охорони та охоронних підрозділів (далі - цивільна охорона), стройових підрозділів міліції охорони, пунктів централізованого спостереження, у тому числі на окремих об'єктах, а також установ та навчальних закладів професійної підготовки працівників охорони (далі - навчальні заклади).

2. Державна служба охорони у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Державної служби охорони є:

здійснення за договорами заходів охорони особливо важливих об'єктів згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, інших об'єктів (обмежені території, будівлі та споруди тощо), вантажів, а також грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться, інкасації в місцях, не охоплених централізованою службою інкасації і перевезення цінностей Національного банку, забезпечення особистої безпеки громадян;

розроблення основних вимог до захисту об'єктів та громадян від злочинних посягань, типових договорів і вимог до інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів, оснащення їх технічними системами та засобами телевідеоспостереження, тривожної сигналізації, контролювання доступу (далі - технічні засоби охоронного призначення), а також інструкцій та інших документів, що регламентують виконання охоронних функцій;

участь у проведенні єдиної технічної політики щодо впровадження технічних засобів охоронного призначення шляхом розроблення нормативних документів на час усього циклу їх життєдіяльності (проектування, промислове виробництво, монтаж, експлуатація та утилізація).

4. Державна служба охорони відповідно до покладених на неї завдань:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes