Про Концепцію створення єдиної системи обліку природного газу (21.08.2001), Детальна інформація

Про Концепцію створення єдиної системи обліку природного газу (21.08.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9.8
Скачувань: 735
1089 Про Концепцію створення єдиної системи обліку природного газу (21.08.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 21 серпня 2001 р. N 1089

Київ

Про Концепцію створення єдиної системи

обліку природного газу

З метою удосконалення системи обліку, підвищення рівня достовірності показань вимірювання об'єму природного газу та забезпечення ефективності його використання Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Схвалити Концепцію створення єдиної системи обліку природного газу (додається).

2. Міністерству палива та енергетики за участю Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства промислової політики, Державного комітету з енергозбереження, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації, Національної комісії з питань регулювання електроенергетики у тримісячний термін розробити та затвердити Програму створення єдиної системи обліку природного газу.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 37

СХВАЛЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 серпня 2001 р. N 1089

КОНЦЕПЦІЯ

створення єдиної системи обліку природного газу

1. Загальна частина

Україна за обсягами транспортування та споживання природного газу (далі - газ) займає одне з перших місць в Європі. Газотранспортна система має протяжність 35 тис., газорозподільна - 225 тис. кілометрів. Щороку транспортується близько 200 млрд. куб. метрів, видобувається майже 18 млрд. куб. метрів газу. Проектний об'єм підземних газосховищ становить 32 млрд. куб. метрів.

Важливе значення у нафтогазовій галузі має вимірювання об'єму газу та його облік. Це питання стає дедалі актуальнішим у зв'язку із зростанням ціни на газ, збільшенням кількості учасників газового ринку, необхідністю підвищення відповідальності за проведення розрахунків за спожитий газ тощо.

Головна мета Концепції - забезпечення високого рівня достовірності показань вимірювання об'єму газу під час його видобування, транспортування, зберігання та споживання, удосконалення системи обліку газу на всіх її рівнях та забезпечення ефективності його використання.

2. Сучасний стан вимірювання об'єму газу

Вимірювання об'єму газу, що надходить до газотранспортної системи України з Російської Федерації, Республіки Білорусь, здійснюється на 10 газовимірювальних станціях, які знаходяться на території цих держав. Об'єм газу, який транспортується за межі України, вимірюється на 9 газовимірювальних станціях, розташованих на території України.

Об'єм газу, що використовується споживачами України, вимірюється на:

80 пунктах вимірювання об'єму та об'ємної витрати газу (далі - вимірювальні пункти), який надходить від газодобувних підприємств і подається до єдиної газотранспортної системи;

90 вимірювальних пунктах, через які газ подається безпосередньо з магістральних газопроводів до промислових підприємств;

1600 газорозподільних станціях, через які газ подається до населених пунктів.

На 760 із зазначених об'єктів до цього часу використовуються самописні прилади з ручною обробкою діаграм. Відносна похибка вимірювання об'єму газу цими приладами може становити 5 і більше відсотків. Вони не захищені від несанкціонованого втручання, тому підлягають заміні на автоматизовані вимірювальні комплекси.

У сфері транспортування, видобування та зберігання газу застосовуються витратомірні пристрої, засновані на принципі змінного перепаду тиску. У більшості країн Європи для цих потреб використовуються лічильники газу з відносною похибкою від 0,5 до 1 відсотка. Впровадження таких лічильників в Україні стримується внаслідок їх високої вартості, а також відсутності робочих еталонів для повірки лічильників (витратомірів) на великі об'ємні витрати.

Для вимірювання об'єму газу, що споживається промисловими та комунально-побутовими підприємствами, бюджетними організаціями та підприємствами теплової енергетики, застосовується 71,3 тис. приладів, з яких майже 44 тис. є побутовими лічильниками газу. Близько 90 відсотків одиниць вимірювальної техніки - це морально застарілі роторні лічильники, які не відповідають сучасним вимогам і потребують заміни.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes