Про утворення Комісії з питань неплатоспроможності (12.09.2001), Детальна інформація

Про утворення Комісії з питань неплатоспроможності (12.09.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 7.1
Скачувань: 651
1181 Про утворення Комісії з питань неплатоспроможності (12.09.2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 12 вересня 2001 р. N 1181

Київ

Про утворення Комісії з питань неплатоспроможності

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Утворити Комісію з питань неплатоспроможності у складі, що додається.

2. Затвердити Положення про Комісію з питань неплатоспроможності (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 вересня 2001 р. N 1181

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань неплатоспроможності

1. Комісія з питань неплатоспроможності (далі - Комісія) є постійно діючим органом при Кабінеті Міністрів України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. У своїй роботі Комісія взаємодіє з міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади.

4. Завданнями Комісії є забезпечення координації дій міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов'язаних із запобіганням банкрутству та виробленням єдиних підходів до проведення державної політики щодо визначення оптимальних шляхів відновлення платоспроможності містоутворюючих підприємств, підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, особливо небезпечних підприємств і суб'єктів природної монополії, що перебувають у державній власності або у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25 відсотків (далі - підприємства), а також у разі порушення справи про їх банкрутство.

5. Комісія:

1) бере участь у розгляді матеріалів, пов'язаних з аналізом фінансово-господарського стану підприємств, з метою виявлення боржників та своєчасного вжиття заходів для запобігання їх банкрутству;

2) вносить міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади пропозиції щодо розроблення актів законодавства з питань удосконалення процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

3) розглядає пропозиції міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо:

доцільності проведення досудової та судової санації підприємств;

визначення оптимальних шляхів реструктуризації та погашення заборгованості підприємств;

доцільності надання державної підтримки неплатоспроможним підприємствам;

4) приймає рішення щодо доцільності ініціювання порушення справ про банкрутство підприємств та рекомендує відповідним контролюючим органам видавати відповідно до законодавства довіреності державній госпрозрахунковій установі "Агентство з питань банкрутства" на право представляти у суді їх інтереси з питань задоволення підприємствами вимог щодо погашення заборгованості;

5) бере участь у розгляді планів санації підприємств;

6) бере участь у розгляді пропозицій, спрямованих на забезпечення захисту інтересів держави, удосконалення механізму взаєморозрахунків суб'єктів підприємницької діяльності у разі застосування до підприємств процедур стягнення боргів відповідно до законодавства.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes