Гіппократ, Детальна інформація

Гіппократ
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Медицина, БЖД
Автор: Олексій
Розмір: 5.8
Скачувань: 1080
Гіппократ (460-377 рр. д.н.е) – великий давньогрецький лікар реформатор античної медицини. Народився на острові Кос, першим вчителем Гіппократа був батько – лікар Геракшд, мама його Фенарета була повитухою. Після смерті батьків Гіппократ переїхав в Афіни де надалі здобував освіту.

Також Гіппократу довелось побувати в Єгипті, Малій Азії, Лівії, у скіфів де він досконало ознайомився з медициною цих країв. Діяльність Гіппократа протікала в період розквіту економічного і культурного життя давньої Греції, відомий під назвою “вік Перкса”. Знаходячись в центру боротьби матеріалістичних і ідеалістичних філософських поглядів Гіппократ виступив, як представник матеріалізму в медицині. Він підкреслював необхідність широко використовувати філософію в медицині і вказував на користь використання медичної інформації у філософії: “Повинно... переносити мудрість”. Однією з заслуг Гіппократа є визволення медицини з під впливу жрецьких храмів медицини і започаткування її самостійного розвитку. Також Гіппократ, одним із перших, виділив основні типи темпераментів. Він описав ти пічні тілесні і духовні властивості сангвініків, холериків, флегматиків і дуже бігло меланхоліків.

Відповідно до поглядів на природу людини Гіппократ розглядав і причини хвороб, які він поділяв на загальні, переважно зовнішні (вплив пір року, клімату, повітря, води, харчування і т.д.) та індивідуальні (вік, стать, темперамент, звички, спадковість, спосіб життя, нестача чи надлишок фізичних навантажень і ніші). Велика заслуга Гіппократа – це створення вчення про передбачення, яке спиралося на всесторонній аналіз минулого і теперішнього стану хворого, критерієм при цьому було порівняння зі здоровою людиною.

Прогнозування Гіппократа не лише переслідувало мету передбачити хворобу, але й визначало поведінку лікаря. Тактику лікування хворого. З іменем Гіппократа пов’язана висока моральна свідомість та етика поведінки лікаря. Він також був відомий, як видатний хірург античного світу.

Вплив особистості та творів Гіппократа прослідковується протягом всієї історії медицини. І хоч медицина існувала задовго до Гіппократа, саме його називають батьком медицини, віддаючи данину великим заслугам видатного лікаря древності. А також Гіппократу приписують текст, так названої лікарської клятви, яка виникла значно давнішого часу, коли жив сам Гіппократ. Відносно переказам, клятва належить прямим нащадкам Асклепія, вона передавалась усно, як сімейна традиція з роду в рід. В перше клятва Гіппократа була записана в елінській Олександрії за часів Герофіла і Еразистраті і стала документом з третього століття до нашої ери. В клятві виражений шкільно-ремісничий побут лікарів-асклепіабів. Це було світське об’єднання лікарів, яке не мало нічого спільного зі жерцями.

h

h

h

до вчителя-майстра і його нащадків, забороняє повідомлення медичних знань людям, які не належать до їх об’єднання, містить вимоги зберігати лікарську таємницю, забороняє дії, які можуть нанести моральні та фізичні збитки хворому і його оточенню. (Перш за все забороняє видачу пацієнтам смертельних засобів). Антична клятва Гіппократа стала основою послідуючих зобов’язань, які приймають лікарі багатьох країн. В тлумаченні “Клятви” були великі відмінності в різних країнах і в різні періоди в залежності від суспільного ладу, загального законодавства, позиція керівників лікарських об’єднань. В багатьох вищих медичних закладах клятва Гіппократа лягла в основу “факультетської обіцянки”, яку підписують випускники медичних факультетів. “Клятва” разом з творами Гіппократа “закон”, “Про лікаря”, “Про благопристойну поведінку” і інші залишились в медичній літературі в якості етичного кодексу лікаря.

КЛЯТВА ГІППОКРАТА.

Клянусь Аполоном, лікарем Асклепієм, Гігієн, Панацією, і всіма богами та богинями, беручи їх у свідки, виконувати чесно, відповідно до моїх сил і розуміння таку присягу і письмове зобов’язання: Поважати особу, що навчила мене лікарського мистецтва на рівні з моїми батьками і в разі потреби допомагати їй у потребах.

Її нащадків вважати своїми братами, і це мистецтво, якщо вони захочуть його вивчати, викладати їм безплатно і без усякого договору. Настанови усні уроки і все інше в науці передавати своїм синам, синам свого вчителя і учням зв’язаним зобов’язанням і клятвою за законом медичним і ніколи іншому я не прямую режим хворих на їхню вигоду. Відповідно до моїх сил і мого розуміння утримаються від заподіяння будь-якої школи і несправедливості. Я не дам смертельного засобу нікому, хто проситиме його у мене і не вкажу шляху до такого замислу: Так само, як не дам ніякій жінці абортивного песарія. Чисто і непорочно проводитиму своє життя і своє мистецтво. Ні в якому разі не робитиму витину у хворих на кожну недугу. В який би дім я не зайшов я увійду туди для користі хворого, далекий від усякого зловмисного, несправедливого і згубного, особливо від любовних справ з жінками і чоловіками, вільними і рабами. Щоб при лікуванні – а також і без лікування я не побачив і не побув про життя людини, чого не слід коли-не-будь розголошувати. Я мовчатиму вважаючи такі речі таємницею. Мені, який непорушно виконує клятву, нехай буде щастя в житті і в мистецтві і слово поміж усіх людей на вічні часи.

Тому хто порушить або дасть нещиру клятву нехай буде протилежне цьому!!!

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes