Захворюваність та смертність дітей по Україні та Коломийському району, Детальна інформація

Захворюваність та смертність дітей по Україні та Коломийському району
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Медицина, БЖД
Автор: Олексій
Розмір: 36.2
Скачувань: 1217
Науково-пошукова робота

по педіатрії

Тема: „Захворюваність та смертність дітей по Україні та Коломийському району”

Сьогодні найгострішою проблемою в нашому суспільстві є стан здоров’я населення, в тому числі і дитячого.

Відомо, що в тій же мірі, в якій демократія є прелюдією людського розвитку, здорові діти – у повному розумінні цього слова – є основою для розвитку країни.

Незважаючи на те, що питома вага суто медичних проблем у формуванні здоров’я особи, за даними ВООЗ, складає не більше 10-12%, медичні аспекти збереження здоров’я в ранньому дитячому віці мають значно більший вплив, ніж у наступних вікових групах, оскільки дві третини причин, що формують стан здоров’я людини в майбутньому, зумовлені чинниками, які впливають саме в період вагітності, та на першому році життя дитини.

Характеризуючи стан здоров’я дітей по Україні за останні п’ять років, спираємось на окремі показники:

смертність дітей першого року життя знизилась на 16,8%;

смертність дітей у віці 0-14 років знизилась на 18,5%;

захворюваність дітей 3 роки на 25%;

Отже, зниження показників смертності на тлі росту захворюваності свідчить про адекватність організації медичної допомоги.

Для визначення пріоритетів в організації медичної допомоги як на догоспітальному, так і на госпітальному рівні, важливе значення має структура причин, які впливають на дитячу смертність, інвалідність та захворюваність.

Смертність дітей у віці до 15 років спричиняють переважно нещасні випадки, травми і отруєння, вроджені аномалії, хвороби нервової системи.

Смертність дітей у віці до 1 року зумовлена у першу чергу перинатальними причинами та вродженими аномаліями.

Пропоную структуру смертності дітей першого року життя по Україні.Отже, перше місце серед причин смерті дітей 1-го року займають стани, які виникли в перинатальному періоді (38%), друге – вроджені аномалії (32%), на третьому місці – нещасні випадки та хвороби органів дихання (7%).

Відповідно розглянемо діаграму смертності дітей першого року життя по місті Коломия та Коломийському районі:Аналізуючи смертність дітей 1-го року життя за останні п’ять років можна зробити висновки, що за 2000-2002 рр. в порівнянні з 98-99 рр. показник знизився на 3,5 %.

1998 1999 2000 2001 2002

11,1% 11,6% 7,4% 7,0% 9,2%Серед причин смертності дітей 1-го року життя, перше місце посідають стани, які виникли в перинатальний період (33,3%) на другому – вроджені вади серця (26,6%), а на третьому – травми та отруєння (20,0%).

Рівень івалідизації по Коломийському районі значно знизився і складає 18,4% проти 22,9% в 2001р. і є нижчим, ніж обласний (обласний в 2002р. – 22%).

Рівень загальної івалідності дещо зріс в порівнянні з 2001 роком, але залишається нижчим, ніж обласний (146,0, обл. – 160,0).

По Україні показник інвалідності теж зріс на 21,4%.

Розглянемо структуру інвалідності по Коломийському району.

Отже, серед усіх причин дитячої інвалідності питому вагу займають хвороби нервової системи (47,0%), на другому – вроджені аномалії (23,6%), на третьому – хвороби ока та придаткового апарату (17,8%), четверте місце займають психічні розлади (14,4%).

Відповідно по Україні на першому місці хвороби нервової системи, на другому – хвороби ока придаткового апарату, на третьому місці йдуть психічні розлади.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes