Аспекти діяльності міського дитячого кардіоревматологічного центру, Детальна інформація

Аспекти діяльності міського дитячого кардіоревматологічного центру
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Медицина, БЖД
Автор: Олексій
Розмір: 15
Скачувань: 1456
Аспекти діяльності міського дитячого

кардіоревматологічного центру.

Сучасна кардіоревматологія об’єднує велику групу захворювань і залишається однією з найскадніших галузей педіатричної науки і практики. Хвороби її займають провідне місце у патології дитячого віку та утримують домінуючі позиції серед причин інвалідності та смертності дітей. Проблеми сучасної дитячої кардіоревматології потребують вирішення, оскільки від цього залежить життя та здоров’я значної частини дитячого населення.

За останні роки рівень дитячої кардіоревматології значно виріс. Більш досконалими стали методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації.

У м. Києві відпрацьована чітка система профілактики та надання медичної допомоги дітям, що хворіють на серцево-судинні захворювання, хронічні системні хвороби сполучної тканини, системні васкуліти.

Медична допомога дітям з наявністю кардіоревматологічних захворювань надається в міському дитячому кардіоревматологічному центрі на базі міської дитячої клінічної лікарні № 2, координує роботу кардіоревматологічної служби міста, у 19 кардіоревматологічних кабінетах дитячих полі-клінік, дитячих спеціалізованих відділеннях стаціонарів міських дитячих клінічних лікарень № 1, 2, дитячої клінічної лікарні № 6. На базі останньої працює центр вегетативних дисфункцій.

Відновлювальне лікування діти отримують у кардіоревматологіч-ному санаторії «Лісова поляна» на 75 місць, гімназії-інтернаті для дітей з серцево-судинними захворюваннями на 157 місць, в деяких стаціонарах районів.

Виконується етапність диспансерного нагляду, використовуються засоби медичної реабілітації.

Реалізуються в практиці розроблені Міністерством охорони здоров’я України та Головним управлінням охорони здоров’я м. Києва стандарти обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критерії якості лікування хворих з кардіоревматологічною паталогією. Регламентує роботу служби наказ Голов-ного управління охорони здоров’я м. Києва № 81 від 23.03.1998 р. «Про удосконалення кардіоревматологічної допомоги дитячому населенню». Під диспансерним наглядом в кардіоревматологічних кабінетах міста перебувало у 2001 р. 14349 дітей, з них 9579 — з наявністю кардіоревматологічних захворювань та 4770 — у групі ризику з можливістю виникнення кардіоревматологічного захворювання, в т. ч. діти із сімей з наявністю серцево-судинних захворювань у дорослих.

У м. Києві в 2001 р. збільшився рівень захворюваності на серцево-судинні хвороби у дітей. Спостерігається тенденція до зростання захворюваності кардіоревматологічною патологією.

Так, у 2001 р. зросла поширеність кардіоревматологічних захворювань серед дитячого населення — 19,1 випадків на 1000 дітей проти 15,5 випадків на 1000 дітячого населення у 2000 р.

Лідерами серед хвороб системи кровообігу в столиці залишаються вроджені вади серця, які складають 30% від числа дітей, народжених з вродженими аномаліями, та є го-ловною причиною смертності від хвороб системи кровообігу. З наявністю вроджених вад серця у м. Києві під наглядом знаходилось у 1999 р. 2027 дітей, у 2000 р. — 2200, у 2001 р. — 2274 дитини.

Спостерігається стійка тенденція до збільшення захворювань та патологічних станів — неревматичних кардитів, вегетативних дисфункцій, аномалій розвитку хордально-клапаного апарату, інфекційних ендокардитів, а також кардіоміопатій, дистрофії міокарда.

Стосовно захворюваності на хронічні ревматичні хвороби, гостру ревматичну гарячку, дифузні хвороби сполучної тканини — показники на рівні попереднього року.

Досить поширена група ризику з виникнення кардіоревматичних захворювань (функціональні зміни серцево-судинної системи у дітей, що часто хворіють, тонзилярна та післятонзилярна вторинна кардіопатія, а також діти, в родинах яких є хворі на кардіоревматичні хвороби) — 9,5 випадків на 1000 дітей у 2001 р., у 2000 р. — 9,0 на 1000 дітей.

Аспекти діяльності центру у 2001 році

Надавалась висококваліфікована спеціалізована допомога дітям з наявністю кардіоревматичних захворювань.

Проводилась організаційно-методична робота серед підроз-ділів кардіоревматологічного про-філю. Вдосконалення професійної майстерності кардіоревматологів. Своєчасна атестація.

Впроваджувались у практику новітні методи діагностики, лікування, реабілітації.

Здійснювався контроль за станом надання медичної допомоги дітям з наявністю кардіоревматичних захворювань.

Проводився аналіз діяльності служби.

Просвітницька діяльність з питань попередження кардіоревматичних захворювань.

В кардіоревмацентрі працюють 6 лікарів (завідуюча центру, 3 кардіоревматологи, невролог, отоларинголог). Інтерпретацією досліджень, проведених в кабінеті функціональної діагностики, зай-маються завідуюча та лікарі-кардіоревматологи.

Консультативні прийоми проводяться бригадним методом, що дозволяє прискорити видачу заключень та є зручним для па-цієнтів.

З порядком направлення на консультацію ознайомлені всі ра-йони міста.

Лікарями кардіоревмацентру проконсультовано та обстежено в кабінеті функціональної діагностики за останні 3 роки 55852 дитини, в т. ч. у 2001 р. — 18426 дітей (33%).

40,1% пацієнтів звернулися з приводу наявності вроджених вад серця; 18,8% — вегетосудинної дистонії; 28,9% — неревматичних кардитів, порушень серцевого ритму; дифузних хвороб сполучної тканини — 8,2%; ревматизму — 4%. При обстеженні дітей виконуються стандартні методики електрокардіографії та, за направленням, згідно заданої програми, ехокардіографія, велоергометрія.

В кабінеті функціональної діагностики центру є така апаратура: фонокардіограф 6-NEC-4, електрокардіографи, велоергометр. Ехокардіографія виконується в кабінеті функціональної діагностики міської ДКЛ № 2.

Впроваджено та використовується метод варіаційної пульсометрії, кардіоінтервалографії — вивчення синусового серцевого ритму за допомогою математичного аналізу, що відображає динаміку розвитку та періодичність включення механізмів регуляції, рівень їх функціонування, дійсний стан адаптаційно-компенсаторного регулювання. Впроваджено медикаментозні нагрузочні проби як інформативні та об’єктивні методи оцінки та диференціації запальних, дистрофічних змін у міокарді, функціональних станів серцево-судинної системи, впливу нейровегетативних реакцій.

Ці методи дозволили вивчати ефективність лікування на серцеву діяльність та об’єктивізувати діагностику неревматичних уражень серцево-судинної системи, вегето-судинних дисфункцій.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes