Максимович-Амбодик видатний вчений педіатр, гінеколог, акушер, Детальна інформація

Максимович-Амбодик видатний вчений педіатр, гінеколог, акушер
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Медицина, БЖД
Автор: Олексій
Розмір: 58.5
Скачувань: 1040
ПОШУКОВА РОБОТА

з предмету “Інфекційні хвороби”

ТЕМА

“Максимович-Амбодик видатний вчений педіатр, гінеколог, акушер”

План

І. ВСТУП

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

БІОГРАФІЯ

ЗНАЧЕННЯ ПРАЦЬ ВЧЕНОГО ДЛЯ МЕДИЦИНИ

ІІІ. ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Нестор Максимович-Амбодик (1744-1812) – видатна особистість не тільки російської медичної науки, а й світової. В яких умовах формувався талант цього видатного вченого, педіатра, гінеколога?

Початок систематичній медичній освіті в Росії був покладений Петром I. Створена ним армія і флот мали потребу в медичному персоналі. У Москві відкрили "гофшпиталь" для "лікування хворіючих людей" і при ньому - школу на 50 учнів для підготовки з них лікарів. До 1733 р. були відкриті ще три подібних школи: дві в Петербурзі й одна - у Кронштадті.

Певний час саме в Кронштадтській лікарській школі викладав Н. М. Максимович-Амбодик - вчений енциклопедист, професор, доктор медицини. Саме він заклав основи вітчизняної медичної термінології, склав російською мовою великий анатомо-фізіологічний словник, що з 1783 року використовувався для вивчення анатомії. «Словник є золотий ключ до пізнання шляхетних і корисних наук», - писав у свій час Н.М. Максимович - Амбодик. Незважаючи на віддаленість від столиці, у Кронштадтській госпітальній школі працювали талановиті вчені. Ними були створені умови в справі навчання російських лікарів.

Також величезний вплив на розвиток науки і медицини в Росії та формування наукових поглядів Максимовича-Амбодика зробив М.В.Ломоносов - великий учений-енциклопедист свого часу. Він зробив значний внесок у розвиток хімії, фізики, історії і медицини. Його прогресивні погляди зіграли велику роль у розвитку російської науки.

М.В.Ломоносов розробив навчання про атомістичну будівлю матерії. Він першим заклав основи матеріалістичного навчання про єдність і цілісність організму. На настійну вимогу М.В. Ломоносова був відкритий Московський університет. Безпосередньо під впливом М.В.Ломоносова виховувалася плеяда російських лікарів: К.І.Щепін, Д.С.Самойлович, Ф.Г.Політковський, А.П.Протасов, С.Г.Зибелін, Н.М.Максимович-Амбодик та ін.

Однак у XVIII ст. в Росії перевага віддавалася лікарям-іноземцям і акушеркам-іноземкам. Їхньою допомогою могли скористатися лише обмежене число породілей, велика ж частина жіночого населення прибігала до послуг повитух.

У 1757 р. у Петербурзі і Москві були організовані перші повивальні школи. Викладацькі посади займали іноземці. У Петербурзькій повивальній школі викладання велося німецькою мовою і тільки теоретично. Як навчальні посібники використовувалися примітивні посібники.

Необхідність підготовки лікарів-акушерів привела до того, що в 1763 р. у медико-хірургічних училищах був уведений курс акушерства, однак не для всіх учнів. Так, було ухвалено, що щорічно 6 підлекарів Петербурзького медико-хірургічного училища повинні ходити до "лікарів сповивальної справи", слухати "лекціони" та вчитися акушерським операціям.

Наукове становлення акушерства і поліпшення викладання "сповивальної справи" у Петербурзі відбулося завдяки Н.М. Максимовичу-Амбодику (1744-1812), названому "батьком російського акушерства".

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

БІОГРАФІЯ

Максимович (Амбодик), Нестор Максимович - акушер (1744 - 1812), професор у Петербурзьких госпіталях і повивальному інституті. Син священика, учився в Київській духовній академії, по закінченні курсу (1768) направлений у Петербурзьку госпітальну школу.

У 1770 р. після закінчення Петербурзької госпітальної школи він був спрямований по особливій стипендії на медичний факультет Страсбурзького університету, у якому в 1775 р. захистив докторську дисертацію "Про печінку людини" ("Dehepate humano"). Отримав ступінь доктора медицини.

Одержавши гарну освіту і захистивши дисертацію, він у 1781 році призначається "професором повивального мистецтва" у Петербурзьку акушерську школу, а через 3 роки - викладачем родопомічного закладу при виховному будинку.

Повернувшись в Росію, Н.М.Максимович-Амбодик організував викладання повивальної справи на високому для свого часу рівні: придбав акушерський інструментарій, лекції супроводжував демонстраціями на фантомі й у постелі породілей.

Цікаво писав про Максимовича В.Пікуль: «Першим з росіян вчених акушерів я назву Нестора Максимовича, що збагатив своє прізвище латинською приставкою «Амбодик». Син українського священика, він сам поїхав учитися в Європу, а стипендію княгині Голіциної став отримувати вже в Стразьбурському університеті. Амбодик повернувся на батьківщину із самим утішним атестатом, але в Росії іноземці бідували його по військових госпіталях, поки він не вчинив їм скандалу:

— Та що ви мене при солдатах містите, коли ніхто з них родити не збирається? Не заради солдатів готував я себе до мистецтва повивального, от і визначіть мене по потребі.

У 1784 р. у Петербурзькій повивальній школі почав викладати Нестор Максимович Максимович-Амбодик - перший професор повивального мистецтва (1782), один з основоположників наукового акушерства, педіатрії і фармакогнозії в Росії та Україні.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes