Пошук, сортування та поняття складності у програмуванні, Детальна інформація

Пошук, сортування та поняття складності у програмуванні
Тип документу: Реферат
Сторінок: 14
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 43.1
Скачувань: 931
ПОШУК, СОРТУВАННЯ ТА ПОНЯТТЯ СКЛАДНОСТІ у ПАСКАЛІ

1. Пошук за ключем у масиві

1.1. Лінійний пошук

Читачеві колись доводилося шукати своє прізвище в списках, надрукованих не в алфавітному порядку? Або уявіть собі словник на 100 тисяч слів, розташованих там без упорядкування за алфавітом. Потрібне слово шукати там доведеться довго. Дуже довго. Звичайно, якщо воно випадково не потрапило в самісінький початок. А якщо в кінець чи середину? А пошук слова в "нормальному" словнику займає чомусь кілька секунд незалежно від його розташування там.

У цьому параграфі ми наведемо два алгоритми. Перший описує пошук "підряд" у невпорядкованій послідовності, другий – той пошук, до якого ми звикли, шукаючи слова в словниках. Замість слів розглянемо цілі значення елементів масиву. Тип значень може бути й іншим – головне, щоб їх можна було порівнювати.

Нехай елементи масиву A[1], A[2], … , A[n] та змінна key ("ключ") мають той самий тип T. Пошук за ключем полягає в пошуку номера i такого, що A[i]= key. За відсутності такого номера результатом будемо вважати 0. Нехай діють означення

const maxn = 1000;

type T = integer;

Indx = 1 .. maxn; (17.1)

ArT = array [Indx] of T;

Подамо розв'язання задачі функцією

function srcseq ( var A : ArT; n : Indx; key : T) : integer;

var i : integer;

begin

i := 0;

while ( i <= n ) do

if A[i]<> key then i := i + 1 else break;

{ i = n + 1 або A[i] = key }

if i < n + 1 then srcseq := i

else srcseq := 0

end

З'ясуємо, яким чином час пошуку за цим алгоритмом залежить від кількості n елементів масиву. Узагальнимо присвоювання та операції над значеннями скалярних типів (порівняння, додавання, множення тощо) терміном елементарна дія. Будемо вважати, що на виконання кожної елементарної дії витрачається скінченний обмежений проміжок часу, незалежний від конкретних операндів. За такого припущення час виконання програми (підпрограми) прямо пропорційний кількості елементарних дій у процесі виконання.

Очевидно, що кількість елементарних дій при виконанні функції srcseq прямо пропорційна кількості порівнянь A[i]<>key. В найгіршому випадку з ключем порівнюються всі елементи масиву. Звідси максимальна кількість дій та найбільший час виконання функції прямо (лінійно) пропорційні n, і найбільший час пошуку t1 є лінійною функцією від кількості елементів масиву. Описаний спосіб пошуку називається лінійним. Лінійну залежність часу від кількості елементів, тобто довжини n, будемо позначати символом "O": t1 = O(n).

1.2. Дихотомічний пошук

Тепер опишемо так званий дихотомічний пошук у "нормальному словнику". Ми розкриваємо словник приблизно в його середині. Якщо слово повинно бути в словнику далі, то шукати треба лише в другій половині словника. Його середина стає для нас початком, і ми розкриваємо його на середині другої половини. Аналогічно, коли слово повинно бути в першій половині, ми залишаємо для пошуків лише її. Отже, кожне заглядання в словник поділяє "простір пошуку" на дві половини й зменшує його приблизно вдвічі. Звідси й назва, оскільки дихотомія – це поділ на дві половини. Такий пошук ще називають двійковим, або бінарним.

Нехай значення елементів масиву упорядковані за зростанням, тобто A[1]\xF0A3 A[2]\xF0A3 … \xF0A3 A[n] (кажуть, масив відсортований). Опишемо дихотомічний пошук такою функцією:

function srcbin ( var A : ArT; n : Indx; key : T) : integer;

var i, hb, lb : integer;

begin

lb := 1; hb := n;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes