Паскаль: лексика, вирази, семантика, Детальна інформація

Паскаль: лексика, вирази, семантика
Тип документу: Реферат
Сторінок: 9
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 960
ПАСКАЛЬ: лексика, вирази, семантика.

Якщо хтось скаже, що йому потрібна мова програмування, в якій достатньо лише сказати, чого він хоче, щоб було зроблено – дайте йому льодяника.

А.Перліс, 1982 р.

1. Лексика мови Паскаль та загальний вигляд програми

2. Вирази з цілими та бульовими сталими

3. Вирази та оператори

4. Семантика програми

1. Лексика мови Паскаль та загальний вигляд програми

Кожна мова починається з алфавіту – скінченної множини символів. Алфавіт мови Паскаль складають:

великі й малі латинські букви A, B, ... , Z, a, b, ..., z;

десяткові цифри 0, 1, 2, ..., 9;

інші символи, серед яких + - * / = > < . , ; : ' ( ) [ ] { } ^ (у діалектах можливі й інші – вони тут не згадуються).

З символів алфавіту складаються лексичні одиниці мови – лексеми, свого роду "цеглинки", подібні словам у природних мовах. Множина лексем мови і правил їх запису утворюють його лексику. Лексеми неподільні й самі по собі позначають деякий зміст. Мова Паскаль має п'ять видів лексем: сталі, імена, знаки операцій, роздільники й коментарі.

Сталі – це позначення чисел та інших елементів, представних у комп'ютері. Числові сталі (позначення чисел) мають вигляд, прийнятий у математиці, наприклад, 12, 3.1415926, 2.71828 тощо. Відзначимо лише, що цілу й дробову частини числа відокремлюють крапкою, а не комою. Числові й інші види сталих докладніше розглядаються далі.

Імена – це послідовності букв і цифр, що починаються з букви, наприклад, A, b52, x8z, jklmn. Великі й малі букви в іменах не різняться: Nam1, nAM1, nam1 суть те саме ім'я. Ім'я завжди позначає "щось", якийсь об'єкт, виділяючи його серед інших, тобто ідентифікуючи. Тому імена ще називаються ідентифікаторами.

Деякі імена використовуються спеціальним чином для утворення програми та її складових частин. Ці імена називаються зарезервованими, або ключовими, або службовими словами. Будемо записувати їх жирним шрифтом. Нам уже знайомі слова begin, end, program. У додатку подано службові слова стандарту мови Паскаль – це звичайні англійські слова або їх скорочення. У діалектах їх більше.

Знаки операцій – це позначення операцій, виконання яких над числами й іншими значеннями породжує нові значення. Значення, до яких застосовується операція, називаються її операндами, а породжуване значення – її результатом. Вигляд знаків операцій дуже різноманітний. Нам звичний знак "+" і не зовсім звичні знаки "div" і "<=", тобто імена й послідовності символів. Множину знаків операцій уточнимо далі.

До роздільників відносяться дужки, символи ",", ";", ":", "(", ")" (тут їх узято в лапки) та деякі інші. Ними відокремлюються лексеми та інші, більш складні елементи програми.

У програмах можна записувати додаткові пояснення – коментарі. Вони не задають ніяких дій, при трансляції пропускаються та призначені лише для того, щоб програму було легше зрозуміти. Коментар – це довільна послідовність символів, що починається символом "{", закінчується символом "}" і не містить "}" усередині. Припускається замість "{" записувати пару символів "(*", а замість "}" – пару "*)". Наприклад,

{ this is the comment (це коментар) } (* це теж *) { і це },

а це вже не коментар, а незрозуміло що}.

Коментар можна записати між будь-якими двома лексемами, проте краще цим не зловживати, а записувати їх справа від тексту програми або в окремих рядках.

Суміжні імена й сталі відокремлюються пропусками – " ". Пропуск між сусідніми лексемами не обов'язковий, якщо хоча б одна з них є роздільником, коментарем або знаком операції (не ім'ям). Наприклад, знаки операцій + або - не є іменами, а знаки div і mod – є. Тому можна написати 1+2 або 1-2, але не можна 1mod2 або 1div2.

Програма, записана мовою Паскаль, має такий загальний вигляд:

program ім'я(input, output);

послідовність означень імен

begin

послідовність операторів

end.

Перший рядок програми називається її заголовком і містить ім'я програми (ідентифікатор). Інші рядки утворюють блок програми, що складається з означень імен (їх може і не бути) і тіла begin … end. Крапка після останнього слова end обов'язкова. Наприклад,

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes