АРМ – Колекціонера марок, Детальна інформація

АРМ – Колекціонера марок
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 94.3
Скачувань: 1492
курсова робота

по предмету

„Комп’ютеризоване Програмування Інтерфейсів Користувачів”

на тему

„АРМ – Колекціонера марок”Зміст:

Вступ

Загальна характеристика предметної області та мети створення додатку

Характеристика задачі що розв’язується

Опис процесу взаємодії користувача з додатком

Обґрунтування проектних рішень по інтерфейсу користувача при:

Проектуванні форм

Проектуванні діалогів

Проектуванні довідкової системи

Використання принципу розробки орієнтованих на користувача

Використання принципів організації екранів

Рішення щодо кольору, при проектування додатку

Перелік форм додатка

10. Класи, підкласи та компоненти що використовуються в додатку

Додаток: конверт з дискетою.

Вступ

Сучасні методи проектування діяльності користувачів АСУ склалися в рамках системотехнічної концепції проектування, через що облік людського чинника обмежився рішенням проблем узгодження «входів» і «виходів» людини і машини. Разом з тим при аналізі незадоволеності користувачів АСУ вдається виявити, що вона часто пояснюється відсутністю єдиного, комплексного підходу до проектування систем взаємодії. Використовування системного підходу дозволяє взяти до уваги безліч чинників самого різного характеру, виділити з них ті, які роблять найбільший вплив з погляду наявної загальносистемної мети і критеріїв, і знайти шляхи і методи ефективної дії на них.

Системний підхід заснований на застосуванні ряду основних понять і положень, серед яких можна виділити поняття системи, підлеглості мети і критеріїв підсистем загальносистемній меті і критеріям і т.д. Системний підхід дозволяє розглядати аналіз і синтез різних по своїй природі і складності об'єктів з єдиної точки зору, виявляючи при цьому найважливіші характерні риси функціонування системи і враховуючи найбільш істотні для всієї системи чинники. Значення системного підходу особливо велике при проектуванні і експлуатації таких систем, як автоматизовані системи управління (АСУ), які по суті є людино-машинними системами, де людина виконує роль суб'єкта управління.

Системний підхід при проектуванні є комплексним, взаємозв'язаним, пропорційним розглядом всіх чинників, шляхів і методів рішення складної задачі багаточинника і багатоваріантного проектування інтерфейсу взаємодії. На відміну від класичного інженерно-технічного проектування при використовуванні системного підходу враховуються всі чинники проектованої системи - функціональні, психологічні, соціальні і навіть естетичні. Автоматизація управління неминуче спричиняє за собою здійснення системного підходу, оскільки вона припускає наявність саморегульованої системи, що володіє входами, виходами і механізмом управлінням. Вже саме поняття системи взаємодії указує на необхідність розгляди навколишнього середовища, в якому вона повинна функціонувати. Таким чином, система взаємодії повинна розглядатися як частина більш обширної системи - АСУ реального часу, тоді як остання - системи керованого середовища. В даний час можна визнавати доведеним, що головна задача проектування інтерфейсу користувача полягає не в тому, щоб раціонально «вписати» людину в контур управління, а в тому, щоб, виходячи із задач управління об'єктом, розробити систему взаємодії двох рівноправних партнерів (людина-оператор і апаратно-програмний комплекс АСУ), раціонально управляючих об'єктом управління.

2. Загальна характеристика предметної області

та мети створення додатку

Процес колекціонування поштових марок пов’язаний з великою роботою по їх систематизації та впорядкуванню по багатьом параметрам. Кожна марка має певний набір характеристик, що являється основоположним при її ідентифікації. Персональні колекції марок досягають розмірів до декількох тисяч штук. Зараз, в час стрімкого розвитку комп’ютерних технологій, недоцільно сидіти з папірцем та папірцем, ретельно перераховуючи свою цінну колекцію. З’являється необхідність створити сучасний інформаційний додаток, який би забезпечував виконання всієї кропіткої роботи по систематизації колекції. Який би забезпечував швидкий пошук необхідної марки, або марок, з наявних в колекції, був би зручний, простий та приємний в користуванні.Характеристика задачі що розв’язується

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes