Редагування формул у WORD, Детальна інформація

Редагування формул у WORD
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 7.6
Скачувань: 1141
Редагування формул у WORD

Математичні об’єкти редагуються як безпосередньо в тексті, так і в спеціальному діалоговому вікні. Перед редагуванням формули в тексті її виділяють, клацнувши на ній лівою клавішею миші. Потім за командою Правка — Об’єкт Equation — Изменить або подвійним клацанням лівою клавішею миші на формулі активізується панель “Формула” і здійснюється редагування.

Редагування виділеної формули в окремому вікні виконується за командою Об’єкт Equation — Открьіть із меню Правка, що відкриває діалогове вікно “Редактор формул”, де і відображається формула.

Засобами цих вікон установлюються: масштаб зображення формул, розмір символів, міжсимвольні відстані, стиль форматування елементів формул і т.д.

Масштабування зображення формул. Виконується воно за командою Масштаб із меню Вид, яка відкриває однойменне вікно, де і встановлюється масштаб формули. Діапазон зміни масштабу — від 25 до 400%.

Встановлення інтервалу між символами у формулах. Виконується за програмою Equation Editor автоматично, але може задаватися також користувачем у діалоговому вікні “Інтервал”, для активізації якого варто виконати команду Формат — Інтервал. У цьому вікні занаходиться список відстаней між різними елементами формули. Результати внесених змін можна бачити в спеціальному транспаранті діалогового вікна, клацнувши лівою клавішею миші на його кнопці “Применить”. Для відновлення стандартних відстаней використовується кнопка “По умолчанию”.

Взаєморозташування окремих символів зручно встановлювати вручну, користуючись клавішею Ctrl і клавішею керування курсором. Наприклад, натиснення на клавіші Ctrl+( та Ctrl+( приводить до переміщення символу (або групи символів) угору і праворуч відповідно.

Встановлення розмірів символів у формулах. Виконується за програмою Equation Editor автоматично з урахуванням розташування символів у формулі. Так, символи верхніх і нижніх індексів завжди мають зменшений розмір, а символи сум (() та інтегралів (() — збільшений. Користувач може встановити розміри символів також безпосередньо в вікні “Размерьі”, що активізується за командою Размер— Определить. Призначення кнопок “Применить” і “ По умолчанию” тут таке саме, як і у вікні “Інтервал”.

Вибір стилю форматування елементів формул. Виконується з метою підвищення наочності формул вибором різних варіантів форматування їхніх елементів. Стильове форматування застосовується до математичних символів, змінних, функцій, матриць та інших об’єктів формул. Назва стилю встановлюється в меню Стиль, а його параметри — в діалоговому вікні “Стили”. Останнє активізується за командою Стиль — Определить.

Вставлення рисунків у документ.

Процедура вставлення рисунків у документ широко використовується у Word 97 для створення навчально-методичних посібників, пов’язаних із вивченням і застосуванням різноманітних додатків до Windows, включаючи і сам редактор Word. Порядок її виконання залежить від характеру графічного об’єкта, який передбачається вставити в текст, і середовища його створення.

Найпростіше у word-тексти вставляти діалогові вікна. Для цього необхідно:

Викликати на екран монітора потрібне діалогове вікно, наприклад вікно “Сортировка”, і натисненням на клавіші Alt+PrtScr занести його в буфер обміну Clipboard;

Активізувати текстовий файл. За командою Правка — Специальная вставка відкрити однойменне діалогове вікно, де вибрати тип об’єкта (“Рисунок” або “Точечньій рисунок”), заборонити його розміщення над текстом, а потім уставити на позицію курсора за командою ОК;

Виділити межу-кадр уставленого вікна, встановити його розміри та розмістити у центрі.

\x0161

\x00AA

\x017E

a

\x017E

Aк такого вставлення положення вікна в тексті стає фіксованим, тому що воно вважається в системі окремим символом.

Порядок вставлення у word-текст панелей інструментів, кнопок-піктограм та інших графічних об’єктів різних вікон трохи інший:

Натисненням на клавіші Alt+PrtScr або PrtScr у буфері обміну Clipboard запам’ятовується зображення вибраного вікна, наприклад, вікна Word, Excel тощо;

Виконується спеціальне вставлення вікна у word-текст, починаючи з позиції курсора;

Виділяється кадр вікна і на екран автоматично викликається спеціальна панель інструментів “Настройка изображения”.

Клацанням лівою клавішею на кнопці “Обрезка” зазначеної панелі активізується покажчик миші. З його допомогою виконується виділення потрібного графічного об’єкта “буксируванням” усіх меж кадру;

Сформульований таким способом графічний об’єкт можна обрамити за допомогою кнопки “Внешние границьі”.

Аналогічно у word-текст можна вставляти й об’єкти, сформовані безпосередньо в додатках до Windows (наприклад, діаграми, таблиці, фрагменти баз даних, рисунки тощо). Будь-який із таких об’єктів спочатку виділяється і за командою Копировать (Вьірезать) заноситься в буфер обміну, а потім за командою Правка — Специальная вставка вводиться текст.

Взагалі графічні об’єкти вставляють в текст за командою Правка – Вставить. Формат і положення об’єкта задаються засобами вікна “Формат рисунка”.

Керування вікнами.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes