Робота із системою KOMПАС, Детальна інформація

Робота із системою KOMПАС
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Географія, Геологія
Автор: Олексій
Розмір: 8.4
Скачувань: 1079
ПРАКТИЧНА РОБОТА з геодезії

Робота із системою KOMПАС

Мета: Ознайомитись із системою KOMПАС

Основні відомості

Система KOMПАС призначена для автоматизації конструкторсько-технологічних робіт і забезпечує обробку і випуск креслярсько-конструкторської документації.

Система забезпечує:

- ввід геометричної інформації з екрану графічного дисплея;

- ввід графічних елементів : відрізків, кіл, дуг, тексту;

- виконання допоміжних побудов (дотичних, спряжень, перпендикулярів);

- розташування окремих видів і технічних вимог на полі креслення;

- напівавтоматичне заповнення граф штампа і шорсткості поверхонь;

- створення бібліотек параметричних графічних елементів;

- редагування креслення за допомогою зсуву, повороту, масштабування, знищення, копіювання виділеної частини зображення;

читання і запис фрагментів в файл;

масштабування зображення і роботу в режимі "вікна" ;

вивід креслення на графопобудовувач у відповідності з вимогами ЕСКД.

Загальні відомості

Специфікація KOMПАС-ГРАФІК.

Починаючи з версії 5.5, в КОМПАС-ГРАФІК появився новий тип документації-специфікація (стандартне розширення файла – *.spw) і комплекс нових команд –модуль розробки специфікацій. Його використання дозволяє в декілька раз прискорювати процес складання специфікацій, відомостей і перечнів, усунути помилки при їх заповненні.

Зовнішній вид специфікації і правила її заповнення визначаються стилем специфікації. В склад системи поставляються стилі специфікацій, правила заповнення яких (склад бланка, нумерація позиції і сортування рядків, назви розділів і т.д.) відповідають ЕСКД.

Передбачено режим ручного і напівавтоматичного заповнення специфікації. В ручному режимі всі графи специфікації заповнюються з клавіатури. В напівавтоматичному режимі ряд граф заповнюється завдячуючи вказівці джерела даних (наприклад, користувач може вказати, що в колонку Обозначение вводиться текст із графи Обозначение штампа креслення відповідної деталі).

Специфікація може бути складена на основі вже готового збірного креслення (в тому числі на основі креслення, створеного в попередніх версіях КОМПАС-ГРАФІК).

Специфікація може створюватися незалежно від збірного креслення (наприклад, паралельно викреслюванню зборки).

Складену таким чином специфікацію на любому етапі роботи з нею можна синхронізувати зі збірним кресленням.

При вкладанні в креслення стандартних виробів (блоків, шайб, підшипників, трубопроводів і т.д.) з конструкторської бібліотеки, яка поставляється в складі системи, їх позначення (назва, параметри, номер стандарту) формується і вноситься в специфікацію автоматично. Згодом воно може бути відредактовано.

Здійснюється двонаправлений асоціативний зв’язок між специфікацією і відповідними їй кресленнями. Завдячуючи наявності цього зв’язку зміни в збірному кресленні або деталіровці автоматично відображаються в специфікації. Заміни в специфікації можуть автоматично передаватися в збірне креслення і деталювання.

Якщо специфікація і зв’язане з нею збірне креслення відкрити одночасно, можливий режим роботи, в якому при виділенні рядка специфікації підсвічуються відповідні їй геометричні об’єкти і лінії-виноски. Розмістивши рядом вікна специфікації і збірного креслення, можна швидко знайти на креслені зображення любого внесеного в специфікацію об’єкта.

В специфікації існують “додаткові колонки”. Вони служать для збереження додаткової інформації (наприклад, маси або коду ОКП). Їх вмістиме можна в любий момент продивитися і відредагувати, але в бланку специфікації вони не видні і на друк не виводяться.

"

°

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes