Система управління базами даних FoxPro, Детальна інформація

Система управління базами даних FoxPro
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 29.1
Скачувань: 1126
Система управління базами даних FoxPro.

Під базою даних розуміють певним способом організовану сукупність даних, які відображають стан об’єктів певної предметної області і зв’язки між ними. В основі такої організації лежить певна структура.

Для того щоб декілька користувачів могли працювати з базами даних використовують СУБД.

СУБД – це набір програм які забезпечують роботу з базами даних. В основі кожної СУБД лежить певна мова.

Кожна СУБД повинна розв’язувати такі задачі:

Створення баз даних – для цього необхідно визначити які дані будуть зберігатися і якого вони типу, потрібно описати структуру бази даних, тобто зв’язки між її елементами. Все це заноситься в пам’ять і СУБД звертається до цієї інформації по мірі необхідності.

Ввід даних в пам’ять – здійснюється контроль за вводом СУБД, вона керує розміщенням даних у пам’яті.

Експлуатація бази даних – користувач може обновити базу даних, добавити чи вилучити, вибрати з бази даних необхідну інформацію.

Захист даних – він необхідний у випадку раптового виключення живлення і якщо декілька користувачів одночасно здійснюють доступ до даних.

Обробка даних – найчасті це сортування діних, математична обробка даних, об’єднання даних.

Вивід даних на екран або тверді копії.

Розрізняють логічну і фізичну організацію даних.

Фізична рганізація даних – це реальний спосіб збереження даних.

Логічна організація даних – вказує на те як дані представляються програмісту чи користувачеві.

Перетворення організацій даних здійснюється програмним забезпеченням.

Фізичні організації даних можуть відповідати декільком логічним.

База даних складається з даних і зв’язків між ними, тобто структури.

Існують 3 типи структур даних:

Деревовидна(ієрархічна) – її зручно використовувати при опису даних про родовід від одного предка.

Сітьова – використовується для задання даних про родовід від двох предків.Реляційні структури – дані організовуються в двовимірних таблицях.

В сучасних СУБД використовується реляційна структура. Ця конструкція була запропонована в 1970 році Коддом. Він показав що представлення даних з допомогою ієрархічної чи сітєвої структури може бути зведена до реляційної структури.

Реляційні структури повинні задовільняти такі вимоги:

Кожен елемент таблиці це один елемент даних.

Всі стовпці в таблиці однорідні.

Всім стовпцям одночасно присвоюється ім’я.

В таблиці нема двох однакових рядків.

В операціях з таблиці рядки і стовпці можуть переглядатися в довільному порядку.

Перші СУБД почали виникати в 70-х роках. На даний час існують різні СУБД: dBase, FoxBase, FoxPro і т.д.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes