Основи використання WWW - технологій для доступу до існуючих баз даних, Детальна інформація

Основи використання WWW - технологій для доступу до існуючих баз даних
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 17.2
Скачувань: 1170
Реферат на тему:

Основи використання WWW - технологій для доступу до існуючих баз даних1. Вступ.

Багато організацій використовують електронні бази даних (БД) для підтримки своїх робочих процесів. Часто це системи на одного - двох користувачів, виконані з використанням dbf - орієнтованих засобів розробки: Clipper, Dbase, FoxPro, Paradox, Access. Звичайно використовується ряд таких баз, незалежних друг від друга. Якщо інформація, збережена в таких БД, становить інтерес не тільки для безпосередніх користувачів, то для її подальшого поширення використовуються паперові звіти і довідки, створені базою даних.

З появою локальних мереж, підключенням таких мереж до Інтернет, створенням корпоративных, мереж, з'являється можливість із будь-якого робочого місця організації одержати доступ до інформаційного ресурсу мережі. Проте, при спробі використовувати існуючі БД виникають проблема пов'язані з вимогою до однорідності робочих місць (для запуску "рідних" інтерфейсів), сильнішим трафиком у мережі (доступ йде прямо до файлів БД), завантаженням файлового серверу і неможливістю роботи з віддаленого місця (наприклад, відряджених співробітників). Рішенням проблеми могло б стати використання уніфікованого інтерфейсу WWW для доступу до ресурсів організації.

Технологія World Wide Web одержала настільки широке поширення через простоту своїх інтерфейсів користувача. Принцип "натискай на те, що цікаво", що лежить в основі гипертекста, інтуїтивно зрозумілий. У технологіях WWW усі ключові поняття, документа, що переглядається : слова, зображення - мають можливість "розкритися" новим документом, що розвиває це поняття. Такий засіб уявлення інформації називається "гіпертекстом", а документи, подані в такому вигляді - "гіпертекстовими документами". Для опису цих документів використовується спеціальна мова - мова опису гипертекстовых документів або HTML (англ. варіант HyperText Markup Language).

З цих передумов виникає задача перетворення накопичених даних у гіпертекстові документи WWW, задача підтримки актуальності перетвореної структури. Іншими словами, задача надання WWW - доступу до існуючих баз даних.

2. Основні поняття.

Використання технологій WWW для забезпечення доступу до будь-яких інформаційних ресурсів наполягає на існуванні таких компонентів (див.мал.1):

1. IP - мережі з підтримкою базового набору послуг по передачі даних із єдиною політикою нумерації і маршрутизації, що працює сервісом імен DNS.

2. Виділеного інформаційного серверу - WWW-серверу, що забезпечує доступ до гіпертекстових документів через IP - мережу у відповідь на запити WWW - клієнтів.

Передані гіпертекстові документи оформляються в стандарті HTML - мові опису гіпертекстових документів. Ці документи можуть або зберігатися в статичному виді (сукупність файлів на диску), або динамічно компонуватися в залежності від параметрів запиту спеціальним програмним забезпеченням. Для динамічного компонування HTML-документів, WWW-сервер використовує спеціальним чином оформлені скрипти - CGI-програми.

3. Сценарії.

До складу специфіки конкретної БД входять як технологічні основи, такі як тип СУБД, вид інтерфейсів, зв'язку між таблицями, обмеження цілісності, так і організаційні рішення, пов'язані з підтримкою актуальності баз даних і забезпеченням доступу до неї.

При забезпеченні WWW-доступу до існуючим БД, можливий ряд шляхів - комплексів технологічних і організаційних рішень. Практика використання WWW-технології для доступу до існуючим БД надає широкий спектр технологічних рішень, по різному пов'язаних між собою - що перекривають, взаємодіючих і т.д. Вибір конкретних рішень при забезпеченні доступу залежить від специфіки конкретної СУБД і від ряду інших чинників, як те: наявність спеціалістів, спроможних із мінімальними витратами засвоїти визначену гілку технологічних рішень, існування інших БД, WWW-доступ до яких повинний здійснюватися з мінімальними додатковими витратами і т.д.

WWW - доступ до існуючих баз даних може здійснюватися по одному з трьох основних сценаріїв. Нижче дається їхній стислий опис і основні характеристики.

3.1. Однократне або періодичне перетворення вмісту БД у статичні документи.

У цьому варіанті вміст БД переглядає спеціальна програма, що створює множину файлів - зв'язкових HTML-документів (див.мал.2). Отримані файли можуть бути перенесені на один або декілька WWW-серверів. Доступ до них буде здійснюватися як до статичних гіпертекстових документів серверу.

Цей варіант характеризується мінімальними початковими витратами. Він ефективний на невеличких масивах даних простої структури і рідкісного відновлення, а також при знижених вимогах до актуальності даних, наданих через WWW. Крім цього, очевидно повна відсутність механізму пошуку, хоча можливо розвинуте індексування.

У якості перетворювача може виступати програмний комплекс, який автоматично або напівавтоматично генерує статичні документи Програма-перетворювач може бути самостійно розробленою програмою або бути інтегрованим засобом класу генераторів звітів.

3.2. Динамічне створення гіпертекстових документів на основі вмісту БД.

У цьому варіанті доступ до БД здійснюється спеціальною CGI-програмою, що запускається WWW-сервером у відповідь на запит WWW - клієнта. Ця програма, оброблюючи запит, переглядає вміст БД і створює вихідний HTML-документ, що повертається клієнту (див.мал.3).Це рішення ефективно для великих баз даних із складною структурою і при необхідності підтримки операцій пошуку. Показаннями також є часте відновлення і неможливість синхронізації перетворення БД у статичні документи з відновленням умісту. У цьому варіанті можливо змінювати СУБД за допомогою WWW-інтерфейсів.

До хиб цього методу можна віднести великий час опрацювання запитів, необхідність постійного доступу до основної бази даних, додаткову завантаження засобів підтримки БД, пов'язану з опрацюванням запитів від WWW - серверу.

Для реалізації такої технології необхідно використовувати взаємодію WWW-серверу з програмами CGI (Common Gateway Interface), що запускаються на його стороні. Вибір програмних засобів достатньо широкий - мови програмування, інтегровані засоби типу генераторів звітів. Для СУБД із внутрішніми мовами програмування існують варіанти використання цієї мови для генерації документів.

3.3. Створення інформаційного сховища на основі високопродуктивної СУБД із мовою запитів SQL. Періодичне завантаження даних у сховище з основних СУБД.

У цьому варіанті пропонується використання технології, що одержала назву "інформаційного сховища" (ІХ). Для опрацювання різноманітних запитів, у тому числі і від WWW-серверу, використовується проміжна БД високої продуктивності (див.Мал.5). Інформаційне наповнення проміжної БД здійснюється спеціалізованим програмним забезпеченням на основі вмісту основних баз даних (див. Мал.4).

· Етап 1 - перевантаження даних

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes