Linux. Робота з каталогами. Посилання, Детальна інформація

Linux. Робота з каталогами. Посилання
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 10.2
Скачувань: 1552
Реферат на тему:

Linux. Робота з каталогами. Посилання

Команди chown і chgrp

Ці команди служать для зміни власника файлу і групи файлу. Виконувати зміну власника може тільки суперкористувач, зміну групи може виконати сам власник файлу чи суперкористувач. Для того, щоб мати право перемінити групу, власник повинен додатково бути членом тієї групи, якій він хоче дати права на даний файл. Формат цих двох команд аналогічний:

[root]# chown vasja імені-файлу

[root]# chgrp usersgrp імені-файлу

Команда mkdir

Команда mkdir дозволяє створити підкаталог у поточному каталозі. Як аргумент цій команді треба дати ім'я створюваного каталогу. В знову створеному каталозі автоматично створюються два записи: . (посилання на цей самий каталог) і .. (посилання на батьківський каталог). Щоб створити підкаталог, ви повинні мати в поточному каталозі право запису. Можна створити підкаталог не в поточному, а в якомусь іншому каталозі, але тоді необхідно вказати шлях до створюваного каталогу:

[user]$ mkdir /home/kos/book/glava5/part1

Команда mkdir може використовуватися з наступними опціями:

-m mode — задає режим доступу для нового каталогу (наприклад, -m 755);

-p — створювати зазначені проміжні каталоги (якщо вони не існують).

Команда cat

Команда cat часто використовується для створення файлів (хоча можна скористатися і командою touch). По команді cat на стандартний висновок (тобто  на екран) виводиться вміст зазначеного файлу (чи декількох файлів, якщо їхні імена послідовно задати як аргументи команди). Якщо висновок команди cat перенаправляти у файл, то можна одержати копію якогось файлу:

[user]$ cat file1 > file2

Власне, первісне призначення команди cat саме і припускало перенапрямок висновку, тому що ця команда створена для конкатенації, тобто  об'єднання декількох файлів в один:

[user]$ cat file1 file2 ... file > new-file

Саме можливості перенапрямку введення і висновку цієї команди і використовуються для створення нових файлів. Для цього на вхід команди cat направляють дані зі стандартного введення (тобто  з клавіатури), а висновок команди — у новий файл:

[user]$ cat > newfile

Після того, як ви надрукуєте усе, що хочете, натисніть комбінацію клавіш + чи +, і усе, що ви ввели, буде записане в newfile. Звичайно, у такий спосіб створюються, в основному, короткі текстові файли.

Команда cp

Хоча для копіювання файлів іноді користаються командою cat, але в Linux існує для цього спеціальна команда cp. Її можна застосовувати в одній із двох форм:

[user]$ cp [options] source destination

[user]$ cp [options] source_directory new_directory

У першому випадку чи файл каталог source копіюється, відповідно, у чи файл каталог destination, а в другому випадку файли, що містяться в каталозі source_directory копіюються в каталог new_directory. Для копіювання треба мати права на читання файлів, що копіюються, і права на запис у каталог, у який виробляється копіювання.

Якщо в якості цільового вказується існуючий файл, то його вміст буде затерто, тому при копіюванні треба дотримувати обережності. Утім, можна використовувати команду cp з опцією -i, тоді перед перезаписом існуючого файлу буде запитуватися підтвердження (дуже рекомендую вам завжди використовувати цю опцію!).

У команди cp є ще кілька корисних опцій (табл. 1).

Таблиця 1. Основні опції команди cd.

Опція Значення

-p Зберігає час модифікації файлу і максимально можливі повноваження. Без цієї опції для нового файлу задаються повноваження, що відповідають повноваженням користувача, що запустив команду

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes