Об’єктно-орієнтоване програмування, Детальна інформація

Об’єктно-орієнтоване програмування
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 16.2
Скачувань: 1228
Реферат з інформатики

Об’єктно-орієнтоване програмування

У порівнянні з традиційними способами програмування ООП володіє поруч переваг. Головне з них полягає в тім, що ця концепція найбільшою мірою відповідає внутрішній логіці функціонування операційної системи (ОС) Windows. Програма, що складається з окремих об'єктів, відмінно пристосована до реагування на події, що відбуваються в ОС. До інших переваг ООП можна віднести велику надійність коду і можливість повторного використання відпрацьованих об'єктів.

У цій главі розглядаються способи реалізації основних механізмів ООП у Object Pascal і Delphi:

поняття об'єкта, класу і компонента;

основні механізми ООП: інкапсуляція, спадкування і поліморфізм;

особливості реалізації об'єктів;

взаємодія властивостей і методів.

Матеріал глави розрахований на читача, що має представлення про саму мову Object Pascal, його операторах і основних можливостях.

Об'єкт і клас

Класом у Object Pascal називається структура мови, що може мати у своєму складі перемінні, функції і процедури. Перемінні в залежності від призначення іменуються чи полями властивостями (див. нижче). Процедури і функції класу — методами. Відповідний класу тип будемо називати об'єктним типом:

type

TMyObject = class (Tobject)

MyField: Integer;

function MyMethod: Integer;

end;

У цьому прикладі описаний клас TMyObject, що містить поле MyField і метод MyMethod.

Поля об'єкта аналогічні полям запису (record). Це дані, унікальні для кожного створеного в програмі екземпляра класу. Описаний тут клас TMyObject має одне поле — MyField.

Методи — це процедури і функції, описані усередині класу і призначені для операцій над його полями. До складу класу входить покажчик на спеціальну таблицю, де міститься вся інформація, потрібна для виклику методів. Від звичайних процедур і функцій методи відрізняються тим, що їм при виклику передається покажчик на той об'єкт, що їх викликав. Тому оброблятися будуть полючи саме того об'єкта, що викликав метод. Усередині методу покажчик на його об'єкт, що викликав, доступний під зарезервованим ім'ям Self.

Класи можуть бути описані або в секції інтерфейсу модуля, або на верхньому рівні вкладеності секції реалізації. Не допускається опис класів "де потрапило", тобто усередині процедур і інших блоків коду.

Дозволено випереджальне оголошення класів, як у наступному прикладі:

Type

TFirstObject = class;

TSecondObject = class(TObject)

Fist : TFirstObject;end;

TFirstObject = class(TObject)

...

end;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes