Інформаційні коп'ютерні технології, Детальна інформація

Інформаційні коп'ютерні технології
Тип документу: Реферат
Сторінок: 8
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 25.2
Скачувань: 1699
КУРСОВА РОБОТА

на тему:

ІНФОРМАЦІЙНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇЇ

Зміст

TOC \o "1-3" Вступ PAGEREF _Toc510758441 \h 3

1. Поняття інформаційної технології PAGEREF _Toc510758442 \h 4

1.1 Що таке інформаційна технологія. PAGEREF _Toc510758443 \h 4

1.2 Етапи розвитку інформаційних технологій. PAGEREF _Toc510758444 \h 4

1.3 Складові частини інформаційної технології PAGEREF _Toc510758445 \h 8

1.4 Інструментарій інформаційної технології PAGEREF _Toc510758446 \h 9

2. Види сучасних інформаційних технологій PAGEREF _Toc510758447 \h 10

2.1 Інформаційна технологія опрацювання даних PAGEREF _Toc510758448 \h 10

2.2 Інформаційна технологія керування PAGEREF _Toc510758449 \h 12

2.3 Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень PAGEREF _Toc510758450 \h 15

2.4 Інформаційна технологія експертних систем PAGEREF _Toc510758451 \h 16

3. Проблеми і перспективи використання інформаційних технологій PAGEREF _Toc510758452 \h 19

3.1 Старіння інформаційної технології PAGEREF _Toc510758453 \h 19

3.2 Методологія використання інформаційної технології PAGEREF _Toc510758454 \h 20

3.3 Небезпека та труднощі використання інформаційних технологій PAGEREF _Toc510758455 \h 22

Висновки PAGEREF _Toc510758456 \h 24

Список використаної літератури PAGEREF _Toc510758457 \h 25Вступ

Інформація - явище незрівнянно більш древнє, ніж сама людина. Уже природа у процесі своєї еволюції передавала закодовану інформацію в рослинах і живих організмах. З перших своїх кроків люди шукають і знаходять нові засоби передачі, збереження та обробки інформації. Однак ніколи раніше людство не накопичувало інформацію й знання настільки стрімкими темпами. Тому закономірним є те, що жодна галузь людської діяльності не зазнала такого розвитку як інформаційні технології. Саме вони були покликані збільшити ефективність та зручність використання різноманітних видів інформації. За останні десятиріччя інформаційні технології зазнали такого глобального поширення, що зараз уже важко уявити життя сучасної людини без них. На сучасному етапі можна без особливих труднощів навести приклади використання інформаційних технологій у всі галузях: від освіти і до менеджменту. Сьогодні успіх буде мати та фірма, той заклад, який володіє найсучаснішими комп’ютерними технологіями. Значного прогресу можна досягти і в галузі освіти з впровадженням відповідних інформаційних компю’ютерних технологій, які зможуть зробити процес здобуття освіти більш гнучким, індивідуалізованим і одночасно нададуть змогу студентам використовувати глобальні ресурси для навчання, спілкуватись та обмінюватись досвідом із студентами інших міст, країн тощо.

Насправді, перспективи розвитку інформаційних компю’ютерних технологій безмежні. Саме тому мною була обрана така цікава та невичерпна тема курсової роботи, в якій було зроблено спробу дати відповіді на запитання що являє собою інформаційна технологія, яки існують види інформаційних технологій. Також розглядаються етапи розвитку інформаційних технологій, перспективи їх використання. Не обминув я своєю увагою і ті проблеми та небезпеку, які пов’язані з використанням інформаційних технологій.

1. Поняття інформаційної технології

1.1 Що таке інформаційна технологія

Технологія - це комплекс наукових та інженерних знань, реалізованих у прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових факторів виробництва, засобах їх об'єднання для створення продукту або послуги, що відповідають певним вимогам. Тому технологія нерозривно пов'язана з машинізацією виробничого або невиробничого, насамперед управлінського процесу. Управлінські технології грунтуються на застосуванні комп'ютерів і телекомунікаційної техніки.

Відповідно до визначення, прийнятого ЮНЕСКО, інформаційна технологія - це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих опрацюванням і збереженням інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, практичні додатки, а також пов'язані з усім цим соціальні, економічні і культурні проблеми. Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих початкових витрат і наукомісткої техніки. Їхнє введення повинно починатися зі створення математичного забезпечення, формування інформаційних потоків у системах підготовки спеціалістів.

1.2 Етапи розвитку інформаційних технологій

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes